Wykorzystanie oprogramowania ArcGIS w całej instytucji

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Podstawowy

Czas trwania

2 dni

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

Zwiększ swoją produktywność, uzyskaj głębszy wgląd w posiadane dane, podejmuj bardziej świadome decyzje na podstawie wiarygodnych informacji.

Zapoznaj się z obszernym wprowadzeniem do komponentów i możliwości platformy ArcGIS. Na tym kursie omawiane są aplikacje ArcGIS służące do tworzenia map i wizualizacji, gromadzenia danych i zarządzania danymi, wykonywania analiz przestrzennych oraz współpracy i udostępniania danych. Odkryj, jak platforma ArcGIS pomaga różnym instytucjom rozwiązywać wspólne wyzwania biznesowe i stosować informacje o lokalizacji, w celu usprawniania wykonywanych operacji i poprawiania procesów podejmowania decyzji.

Dla kogo jest kurs?

Szkolenie dedykowane jest nowym użytkownikom oprogramowania GIS ale także specjalistom GIS i menedżerom zarządzającym systemami GIS w swoich instytucjach.

Cele

Podstawowe umiejętności, jakie osiągną uczestnicy:

  • Tworzenie i analizowanie map na podstawie danych biznesowych za pomocą aplikacji i narzędzi ArcGIS.
  • Tworzenie i udostępnianie danych, map internetowych i aplikacji internetowych przy użyciu portalu ArcGIS.
  • Usprawnianie procedur wykonywania prac przy pozyskiwaniu danych w terenie.
  • Konfigurowanie aplikacji internetowych i pulpitów nawigacyjnych w celu monitorowania działań w terenie w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie

Esri Polska zapewni następujące oprogramowanie do wykorzystania podczas zajęć:

  • ArcGIS Online
  • ArcGIS Pro (Basic, Standard lub Advanced)
  • Collector for ArcGIS (Windows)
  • Operations Dashboard for ArcGIS
  • ArcGIS Maps for Office

Wymagania i zalecenia

Wymagane jest doświadczenie w pracy z tabelami programu Microsoft Excel i innym oprogramowaniem Windows do zarządzania plikami i przeglądania sieci internetowej. Znajomość pojęć z zakresu systemów GIS może być pomocna. Dla nowych użytkowników GIS, zalecane (ale nie wymagane) jest ukończenie bezpłatnego kursu internetowego Rozpoczęcie pracy z GIS (Getting Started with GIS) – dostępnego na platformie e-learningowej Esri Inc.

  • ArcGIS Online

Spis treści