Polityka prywatności
 
Polityka prywatności opisuje zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych należących do Esri Polska Sp. z o. o.: www.esri.pl, support.esri.pl oraz egis.esri.pl, www.gisandgo.pl, www.wenezuela.esri.pl, www.edu.esri.pl, dalej określanych łącznie z ich zawartością jako „Serwis” lub „strony Serwisu”.
 
Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia wysokiej jakości usług, sprawnej realizacji transakcji i odpowiedniego poziomu obsługi.
 
Podczas korzystania z Serwisu możliwe jest przejście poprzez odnośniki do zewnętrznych stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, w tym stron Esri Inc. oraz Esri w innych krajach. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje i nie dotyczy stron zewnętrznych.
 
 
1. Dane zbierane od użytkowników
1.1. Dobrowolność podawania danych i rezygnacja z ich podawania
Dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwa instytucji, adres, NIP, numer telefonu, adres e-mail, itd. są zbierane i przechowywane wyłącznie, jeśli zostaną przekazane dobrowolnie, w związku z procesem rejestracji w Serwisie lub w związku z zamawianiem oferowanych produktów.
 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić skorzystanie z oferowanych produktów. Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest rejestracja w Serwisie obejmująca konieczność podania danych osobowych. W przypadkach, w których w Serwisie wymagane jest podanie danych osobowych, nie jest możliwe dokonanie zamówienia i otrzymanie oferowanego produktu bez podania danych. W celu uniknięcia podawania danych osobowych konieczna jest rezygnacja z zamiaru zamówienia i korzystania z takich produktów.
 
W niektórych przypadkach możliwe jest uniknięcie podawania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej bez utraty możliwości zamówienia i korzystania z oferowanych produktów. Wszelkie pytania w tym zakresie należy kierować na adres:
 
1.2. Dane zbierane podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera, subskrypcji czasopism oraz pobrania oprogramowania ewaluacyjnego
W przypadku zainteresowania otrzymywaniem nieodpłatnych produktów o charakterze informacyjnym, takich jak newsletter, czy czasopisma wymagana jest rejestracja związana z koniecznością podania danych osobowych.
 
W przypadku zainteresowania pobraniem oprogramowania ewaluacyjnego (wersji testowych) konieczne jest skorzystanie z zewnętrznej strony www.esri.com oraz utworzenie ogólnego konta dostępowego do serwisów Esri – ”Esri Global Account” na serwerze zarządzanym przez Esri Inc., 380 New York Street, Redlands, CA 92373-8100, USA.
 
1.3. Dane zbierane podczas zamawiania oprogramowania, usług wsparcia technicznego, szkoleń oraz konferencji
Dokonanie zakupu oprogramowania, usług wsparcia technicznego lub szkoleń, a także dokonanie zgłoszenia zainteresowania uczestnictwem w Krajowej Konferencji Użytkowników Oprogramowania Esri czy w innych wydarzeniach (np. warsztatach, seminariach) ogłaszanych i oferowanych w Serwisie, wymaga podania danych identyfikujących zamawiającego i użytkownika końcowego.
 
W razie zainteresowania zakupem szkolenia konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, obejmującego dane podmiotu zainteresowanego zakupem szkolenia, a także dane osoby zgłaszającej.
 
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniach on-line, zwłaszcza na platformie egis.esripolska.com.pl, konieczna jest rejestracja w Serwisie, wymagająca podania danych osobowych.
 
W przypadku uzyskania możliwości korzystania ze wsparcia technicznego, także przy użyciu serwisu on-line na platformie support.esripolska.com.pl, konieczna jest rejestracja w Serwisie wymagająca podania danych osobowych.
 
1.4. Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty na stronach Serwisu, poprzez wykorzystanie technologii cookies, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w tym zwłaszcza adres IP, nazwa domeny, nazwa i wersja przeglądarki, nazwa i wersja systemu operacyjnego, itp.
 
Polityka cookies 
Niniejsza polityka plików cookies dotyczy witryn internetowych, których administratorem jest Esri Polska Sp. z o.o. Na potrzeby niniejszej polityki administrator wskazuje, iż pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które wysyłane są przez odwiedzane strony internetowe, i które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników. O działaniu plików cookies, zakresie ich działania, a także o możliwości ich wyłączenia w Twojej przeglądarce internetowej, przeczytasz w niniejszej polityce plików cookies.

Cel i sposób korzystania z plików cookies przez Esri Polska Sp. z o. o. 
Pliki cookies stosowane przez Esri Polska Sp. z o.o. służą do śledzenia ruchu użytkowników na stronach i podstronach internetowych, których administratorem jest Esri Polska. Informacje uzyskane przy użyciu cookies służą Esri Polska do celów statystycznych, a także w celu dostarczania użytkownikom treści reklamowych, utrzymywania sesji użytkownika serwisu internetowego pozwalającej na zapamiętaniu ustawień, loginów i haseł użytkownika, a także do mierzenia skuteczności prowadzonych przez użytkownika akcji na witrynie internetowej. Esri Polska Sp. z o.o. nie wykorzystuje cookies do przesyłania użytkownikowi jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

Rodzaje plików cookies
Esri Polska Sp. z o.o. korzysta z następujących plików cookies:
  • cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • cookies stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Bezpieczeństwo
Cookies pozwalają na odczytywanie i zapisywanie informacji jedynie przez stronę, która je utworzyła. Esri Polska Sp. z o.o. informuje, że nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Modyfikowanie/usuwanie/wyłączanie plików cookies
Esri Polska Sp z o.o. informuje, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które pozwalają na domyślną akceptację cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie internetowej, możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies. Masz prawo i możliwość do dokonania w swojej przeglądarce internetowej takich ustawień dotyczących plików cookies, aby automatycznie blokowała ona obsługę plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.

Jak wyłączyc pliki cookies w przeglądarce?
 
2. Wykorzystywanie zebranych danych
Zgromadzone dane nie będą przedmiotem przekazania lub ujawniania innym podmiotom, w tym nie będą sprzedawane lub wymieniane.
 
Dane zebrane podczas rejestracji lub w innych przypadkach ich podania w Serwisie będą służyły wyłącznie zapewnieniu właściwej obsługi związanej z oferowanymi i dostarczanymi produktami.
 
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań lub profilu demograficznego użytkowników Serwisu, a także do personalizacji zawartości stron Serwisu.
 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a także innymi właściwymi ustawami, zgromadzone dane mogą podlegać obowiązkowi ich udostępnienia uprawnionym organom władzy publicznej, w tym Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 
3. Forma i częstotliwość kontaktu
W przypadku zamówienia newslettera lub subskrypcji czasopisma, na podany adres e-mail będą wysyłane kolejne wydania zamówionego produktu.
 
W przypadku zgłoszenia zainteresowania zakupem produktów oferowanych w Serwisie, takich jak szkolenia, oprogramowanie, książki, itd., pracownicy Esri Polska Sp. z o.o. mogą nawiązać kontakt telefoniczny, poprzez e-mail, a także za pośrednictwem poczty, jeśli będzie to konieczne do obsługi i finalizacji transakcji.
 
W przypadku uprzedniego zgłoszenia zainteresowania korzystaniem z produktów oferowanych w Serwisie, mogą być także przesyłane informacje marketingowe na adres wskazany w zgłoszeniu. W razie braku zainteresowania otrzymywaniem takich informacji należy przesłać zgłoszenie na adres:
 
4. Zmiana danych osobowych
Osoba powierzająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 
Zgromadzone dane mogą podlegać modyfikacji lub usunięciu po zalogowaniu się do Serwisu.
 
Nie podlegają zmianie lub usunięciu dane wykorzystane do obsługi transakcji zakupu. Nie podlegają zmianie lub usunięciu także dane zbierane automatycznie.
 
5. Zabezpieczenie danych osobowych
Serwer, na którym przechowywane są dane chroniony jest przed dostępem osób nieupoważnionych i przed nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem danych osobowych. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są chronione przed dostępem nieuprawnionych osób poprzez szyfrowanie za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 
6. Realizacja przestrzegania polityki prywatności
Esri Polska Sp. z o.o., jako właściciel Serwisu, oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia rzetelnej realizacji polityki prywatności, zwłaszcza właściwego zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 
 
W przypadku dostrzeżenia niezgodności między niniejszą polityką prywatności a funkcjonowaniem Serwisu, wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres: . Po weryfikacji uwag, bezzwłocznie zostaną podjęte odpowiednie działania w celu usunięcia niezgodności.
 
8. Zmiany polityki prywatności
Zmiany polityki prywatności będą ogłaszane na niniejszej stronie.
 
9. Dane kontaktowe
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest właściciel Serwisu: 
Esri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
 
Nr KRS: 0000140787
NIP 522-10-22-327
 
tel. (+48 22) 390 47 00
e-mail: