Architektura, inżynieria i budownictwo

Planuj, buduj i efektywnie zarządzaj infrastrukturą

Wykorzystaj technologię GIS na każdym etapie projektu.

budynki

Poznaj kluczowe możliwości:

Wykorzystaj dane
przestrzenne

Uwzględnij w projektach warstwę przestrzenną, aby budować nowoczesne obiekty dostosowane
do otaczającego środowiska.

Połącz GIS, CAD i BIM
w jednym miejscu

Stwórz jedną bazę danych, dzięki której usprawnisz pracę i zyskasz możliwość szybszego wykrycia kolizji
i innych zagrożeń projektu.

Zarządzaj danymi
i automatyzuj procesy

Zarządzaj informacją w projekcie tak, aby zapewnić spójny, aktualny
i kompletny obraz inwestycji oraz utrzymać ciągłości wymiany informacji ze wszystkimi interesariuszami.

Wykorzystaj GIS na każdym etapie inwestycji:

Planowanie

Znajdź najlepszą lokalizację pod swoją inwestycję uwzględniając uwarunkowania przestrzenne i społeczne. Zobacz, jak Twoja inwestycja wpłynie na otoczenie.

Projektowanie

Zbieraj, przetwarzaj i analizuj dane pochodzące z różnych systemów w jednym środowisku, na dowolnym urządzeniu, miejscu i czasie.

Budowanie

Koordynuj prace i udostępniaj interesariuszom informacje o postępach w czasie rzeczywistym używając intuicyjnych aplikacji mobilnych.

Utrzymanie

Monitoruj stan obiektu, planuj przeglądy i zapobiegaj awariom. Kontroluj przemieszczanie się pracowników oraz sprzętu.

Rozwiązania dopasowane do branży:

Architektura i geodesign

Nadaj projektom kontekst geograficzny, aby tworzyć obiekty dopasowane do istniejących warunków otoczenia.

Zbadaj atrakcyjność wybranej lokalizacji oraz zobacz, jak zmieni się najbliższe otoczenie po wybudowaniu planowanych obiektów.

analiza geoprzestrzenna

Budownictwo i inżynieria

Koordynuj prace budowlane korzystając z nowoczesnych aplikacji, aby na bieżąco monitorować postępy prac
i udostępniać aktualne informacje interesariuszom.


Wykorzystaj oprogramowanie ArcGIS, aby zwiększyć produktywność i zaangażowanie wszystkich jednostek biorących czynny udział w projekcie, ograniczyć ryzyko oraz zredukować koszty.

Eksploatacja i utrzymanie

Dbaj o bezpieczeństwo inwestycji przy wsparciu technologi lokalizacyjnej.

Wykorzystaj nowoczesne narzędzia analityczne, aby monitorować stan obiektu, planować przeglądy i zapobiegać awariom.

analiza geoprzestrzenna
analiza geoprzestrzenna

GIS i BIM

Połącz BIM i GIS aby umieszczać projekty obiektów
w kontekście przestrzennym.


Buduj nowoczesne miasta, podejmuj lepsze decyzje biznesowe, przyśpieszaj prace nad projektami oraz redukuj koszty.

Zestaw rozwiązań dla:

Biura projektowe

Gromadź, integruj i udostepniaj dane projektowe.

Firmy budowlane

Prowadź nadzór budowlany, środowiskowy, inwestorski nad przedsięwzięciem budowlanym.

Biura geodezyjne

Prowadź ewidencje
gruntów i budynków.

Zarządcy nieruchomości

Analizuj przestrzeń inwestycyjną oraz wspieraj zarządzanie
i użytkowanie nieruchomości.

Zobacz nasze pozostałe materiały:

Czy w pełni wykorzystujesz swoje strategie oparte na lokalizacji?

Jak integrować BIM i GIS

Oceń wpływ i wyniki działań budowlanych łącząc informacje pochodzące z systemów GIS z danymi BIM.

Czy w pełni wykorzystujesz swoje strategie oparte na lokalizacji?

Strategie lokalizacyjne

Analizuj dane lokalizacyjne i wykorzystaj je w zespołach marketingu, ekspansji, logistyki oraz obsługi klienta.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami, a nasz zespół specjalistów
odpowie na wszystkie Twoje pytania.