Obsługa PZGiK

Do głównych zadań systemu należą wsparcie procesu aktualizacji i utrzymania zasobu geodezyjnego i kartograficznego na szczeblu powiatowym oraz świadczenie usługi dla osób fizycznych i podmiotów prawnych, w zakresie dostępu do materiałów, danych gromadzonych w PZGiK oraz dokumentów. System WEGA jest centralnie zarządzanym systemem obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego, spełniającym wymogi aktualnych regulacji prawnych i wspierającym realizację zadań Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK).

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami
Prowadzenie PZGiK 

Prowadzenie PZGiK 

WEGA umożliwia prowadzenie baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków, Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu, Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości, Szczegółowych Osnów Geodezyjnych, Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 5000), Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów. Posiada funkcjonalność tworzenia i udostępniania metadanych dotyczących materiałów PZGiK.

Przechowywanie i kontrola spójności danych

Przechowywanie i kontrola spójności danych

Jedna baza danych, przechowywująca zarówno zbiory danych PZGIK, jak i powiązane z nimi dokumenty, eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania danych lub uzgadniania treści pochodzących z różnych baz tematycznych. Zaimplementowane struktury danych pozwalają na przechowywanie danych zgodnie ze schematami aplikacyjnymi opublikowanymi w rozporządzeniach dotyczących zbiorów danych PZGiK.

Udostępnianie danych i materiałów zasobu

Udostępnianie danych i materiałów zasobu

WEGA poprawia i automatyzuje procesy świadczenia usług dla klientów. Zapewnia rejestrację prac geodezyjnych i kartograficznych wraz z ich zasięgami przestrzennymi. Umożliwia udostępnianie materiałów zasobu drogą elektroniczną przy pomocy automatycznego wydawania materiałów i danych, rejestracji opłat oraz przyjmowania opracowań geodezyjnych.

Przeglądanie danych, raportowanie, analizy

Przeglądanie danych, raportowanie, analizy

WEGA zapewnia łatwość wyszukiwania i przeglądania stanu aktualnego lub stanów archiwalnych obiektów oraz powiązanych z nimi dokumentów przechowywanych w PZGIK. Umożliwia wyszukiwanie, analizowanie i raportowanie informacji o obiektach lub zbiorach obiektów.