Analizy przestrzenne

Nasz świat jest zalewany danymi, od mediów społecznościowych po dane satelitarne. Analityka przestrzenna pozwala odkrywać wzorce w danych, identyfikować i określać ilościowe implikacje, konsekwencje i wpływ twoich decyzji. Od znalezienia najlepszej lokalizacji do prognozowania przyszłych sytuacji – analizy pomogą ci zoptymalizować decyzje.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami
Zrozumienie miejsc

Zrozumienie miejsc

Już proste umieszczenie danych na mapie sytuuje je w miejscu i w kontekście oraz umożliwia nowy wgląd w dane i pełniejsze zrozumienie analizowanego zagadnienia.

Określanie związków przestrzennych

Określanie związków przestrzennych

Gromadzonych jest coraz więcej danych, ale jak je wszystkie ogarnąć i zrozumieć? Narzędzia ArcGIS pomogą odpowiedzieć na wiele pytań często wymagających zrozumienia relacji przestrzennych, takich jak bliskość, koincydencja, przecięcie, nakładanie się, widoczność i dostępność.

Znajdowanie najlepszych lokalizacji

Znajdowanie najlepszych lokalizacji

Znajdź wszystkie lokalizacje, które najlepiej pasują do twoich potrzeb. Możesz zidentyfikować lokalizacje, które spełniają dowolne kryteria, korzystając z atrybutów danych lub wykorzystując unikalne właściwości danych przestrzennych, takie jak odległość lub relacje z innymi miejscami.

Wykrywanie i kwantyfikacja wzorców

Wykrywanie i kwantyfikacja wzorców

Przeanalizuj dane, aby ujawnić wzorce lub pokazać obszary koncentracji zjawisk. Znajdź statystycznie istotne klastry przestrzenne o wysokich (gorące punkty) i niskich wartościach (zimne punkty) w swoich danych. Możesz również analizować zmiany wzorców w czasie.

Prognozowanie

Prognozowanie

Prognozuj nowe informacje i identyfikuj elementy i zjawiska, które nie są oczywiste. Na przykład oszacuj wartości dla całego obszaru ciągłego, używając przykładowych danych w lokalizacjach punktowych. Wykorzystaj zaawansowane techniki modelowania do przewidywania i lepszego zrozumienia naszego świata.

Wyznaczanie tras i logistyka

Wyznaczanie tras i logistyka

Znajdź optymalną trasę z punktu A do punktu B lub określ obszar wokół danego punktu dostępny w czasie 30 minut. Przypisuj wiele przystanków do wielu pojazdów, aby zmieścić się w oknach czasowych.

Analizy 3D

Analizy 3D

ArcGIS udostępnia narzędzia przeznaczone specjalnie do analizowania danych 3D, w tym do analiz powierzchni, analiz widoczności oraz zależności geometrycznych między obiektami trójwymiarowymi.

Analizy obrazów

Analizy obrazów

Wykorzystaj narzędzia analizy obrazów, aby zrozumieć i znaleźć wzorce na zdjęciach pochodzących z wielu źródeł. Wykonuj ekstrakcje elementów, analizy naukowe i czasowe, a także wiele innych analiz.