ArcGIS Online

ArcGIS Online to kompletna, oparta na chmurze platforma do tworzenia map – umożliwia opracowanie i udostępnianie atrakcyjnych wizualnie map, analizy różnego rodzaju danych oraz ułatwia podejmowanie trafnych decyzji. To skalowalne i bezpieczne oprogramowanie działające jako usługa hostowana przez Esri.

Podstawowe informacje:

Z aplikacji ArcGIS Online może korzystać każdy użytkownik, w dowolnym momencie i na dowolnym urządzeniu.

Mapy, aplikacje, analityka, zarządzanie danymi, współpraca – można zrobić to wszystko dzięki ArcGIS Online. Jego funkcje są nieporównywalne z prostymi rozwiązaniami do tworzenia map, a jednocześnie  bardzo intuicyjne dla wszystkich w całej organizacji i poza nią.

Usługi ArcGIS Online można używać jako integralnej części systemu ArcGIS rozszerzającej możliwości aplikacji ArcGIS Desktop, oprogramowania ArcGIS Enterprise, interfejsów ArcGIS Web API oraz środowisk ArcGIS Runtime SDK. Można z niej również korzystać jak z samodzielnego systemu Web GIS.

Oferowane funkcjonalności:

Korzyści:

 • Skalowalność

  Jako usługa działająca w chmurze, ArcGIS Online została zaprojektowana od podstaw w celu umożliwienia automatycznego skalowania i dostosowania wydajności do zmieniających się obciążeń. Działa sprawnie niezależnie od tego czy w danym momencie obsługuje dziesiątki, setki, czy tysiące użytkowników.

 • Aplikacje dla wszystkich

  Pracownicy terenowi, kadra kierownicza, klienci, kontrahenci, obywatele - tak wiele osób potrzebuje informacji o lokalizacji. Usługa ArcGIS Online zawiera szereg gotowych aplikacji do wykorzystania w terenie, w biurze, czy w ramach różnych społeczności. Dostępne są również narzędzia do tworzenia własnych aplikacji.

 • Mapy gotowe do użycia

  Usługa ArcGIS Online jest dostarczana z pakietem map bazowych, zdjęć o wysokiej rozdzielczości i z wieloma innymi danymi tematycznymi. Dostępne są również tysiące map i warstw dotyczące setek tematów w Living Atlas of the World - stale rosnącej bazy danych tworzonej przez społeczność użytkowników Esri.

 • Prostota obsługi

  Narzędzia ArcGIS Online są zaawansowane, a jednocześnie proste w obsłudze, więc każdy w organizacji może tworzyć i udostępniać piękne mapy czy eksplorować i analizować dane. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie lepszych decyzji.

 • Bezpieczeństwo

  Usługa ArcGIS Online została zaprojektowana jako bezpieczny system z kontrolowanym dostępem. Zawsze możesz uzyskać dostęp do aktualnych informacji na temat bezpieczeństwa, prywatności i zgodności, a także do aktualizacji i alertów, najlepszych praktyk, czy dostępności systemu i historii.

Aplikacje:

 • Collector for ArcGIS

  To narzędzie do zbierania i aktualizowania informacji w terenie. Może być używane online lub offline – niezależnie od dostępu do sieci. Zastępuje tradycyjne papierowe formularze. Działa na urządzeniach z systemem Windows, IOS i Android. Współpracuje z innymi aplikacjami, takimi jak Navigator for ArcGIS, Operations Dashboard for ArcGIS oraz Workforce for ArcGIS.

 • Navigator for ArcGIS

  To aplikacja mobilna, która zapewnia pracę w terenie zapewniając wysoką wydajność i niezawodność. Wykorzystuje dane dostępne w zasobach ArcGIS lub dane własne użytkownika do wyszukania lokalizacji i bezpośredniego nawigowania do nich. Współpracuje bezproblemowo z Collector for ArcGIS, Workforce for ArcGIS Może również działać niezależnie.

 • Survey123 for ArcGIS

  Survey123 dla ArcGIS to proste i intuicyjne rozwiązanie do gromadzenia danych z wykorzystaniem formularza, które umożliwia tworzenie, udostępnianie i analizowanie ankiet. Zastępuje mało wiarygodne gromadzenie danych na papierze będąc niezawodnym rozwiązaniem cyfrowym, które zaspokaja potrzeby pracowników terenowych w różnych środowiskach.

 • ArcGIS Maps for Office

  Arkusze kalkulacyjne i wykresy sprawiają, że dane ożywają i ujawniają historię, która ma wpływ na podejmowanie decyzji. Z ArcGIS Maps for Office można jeszcze więcej. Jest to narzędzie pozwalające spojrzeć na dane w arkuszach kalkulacyjnych z innej perspektywy – poprzez mapę. Pozwala to wyczytać z nich dużo więcej niż tylko z tabel i wykresów, lepiej zrozumieć analizowane zagadnienia i podejmować lepsze decyzje.

 • Insights for ArcGIS

  Insights for ArcGIS to aplikacja web do analizy danych, w którą możesz eksplorować dane przestrzenne i nieprzestrzenne, odpowiadać na pytania, a także szybko dostarczać istotne wyniki. Pozwala na pracę z mapami, wykresami i tabelami wykorzystując zaawansowane analizy przestrzenne i efektownie prezentować ich wyniki.

 • Esri Story Maps

  Esri Story Maps pozwala łączyć wiarygodne mapy z tekstem narracyjnym, obrazami i treściami multimedialnymi. Dzięki temu można łatwo wykorzystać potencjał map i geografii, aby opowiedzieć historie, które angażują i inspirują widzów i słuchaczy.

 • Drone2Map for ArcGIS

  Drone2Map for ArcGIS to narzędzie usprawniające tworzenie profesjonalnych produktów na podstawie zdjęć pochodzących z dronów, przeznaczonych do wizualizacji i analiz w ArcGIS. Pozwala bardzo szybko tworzyć ortomozaiki, siatki mesh 3D i wiele innych produktów.

Weź udział w szkoleniu
i wykorzystaj w pełni potencjał GIS:

Zobacz wszystkie szkolenia