Zarządzanie danymi

ArcGIS zapewnia integralność i dokładność danych dzięki kompletnemu zestawowi narzędzi do przechowywania, edytowania, oceny i zarządzania wszystkimi rodzajami danych przestrzennych — w tym danymi pozyskiwanymi w czasie rzeczywistym i danymi Big Data. Zapewnia wysoką wydajność, pozwala unikać awarii i minimalizować przestoje w pracy.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami
 Przechowuj dane

Przechowuj dane

ArcGIS umożliwia przechowywanie danych przy użyciu metod dopasowanych do twoich procedur pracy. Korzystaj z geobazy lub z przetwarzania w chmurze — narzędzi do przechowywania i zarządzania danymi geoprzestrzennymi w różnych środowiskach – desktop, korporacyjnym czy  mobilnym.

Edytuj dane

Edytuj dane

ArcGIS udostępnia wszystkie narzędzia potrzebne do zarządzania danymi geoprzestrzennymi w środowiskach zarówno jedno-, jak i wielostanowiskowych. Upraszczaj edycję i zapewniaj integralność danych, używając kontekstowych narzędzi edycyjnych, szablonów dostosowanych do branży oraz domen i podtypów.

Oceniaj dane

Oceniaj dane

ArcGIS zawiera kompletny zestaw narzędzi do sprawdzania dokładności relacji przestrzennych, połączeń i kompletności atrybutów.

Korzystaj z różnych baz danych

Korzystaj z różnych baz danych

ArcGIS łatwo łączy się z Microsoft SQL Server lub bazami danych SQL Azure, Oracle, Amazon RDS, PostgreSQL, IBM Netezza, SAP HANA, Teradata, Altibase oraz umożliwia korzystanie z danych Big Data zarządzanych w środowiskach takich jak Apache Hadoop HDFS i Apache Hive.