ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise integruje nowoczesne technologie tworzenia map z rozbudowaną, kompleksową analityką przestrzenną i infrastrukturą WEB GIS, umożliwiając prowadzenie prac i udostępnianie ich wyników na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie.

Podstawowe informacje:

ArcGIS Enterprise to kluczowy komponent platformy ArcGIS. Oferuje kompletny GIS, który można uruchomić, w infrastrukturze firmy, w chmurze (Amazon Web Services lub Microsoft Azure), a także w trybie mieszanym (częściowo w systemach firmy i częściowo w chmurze). ArcGIS Enterprise współpracuje z innymi systemami korporacyjnymi i efektywnie wspomaga osiąganie celów firmy.

ArcGIS Enterprise obejmuje: ArcGIS Server –  silnik ArcGIS Enterprise; Portal for ArcGIS umożliwiający tworzenie, udostępnianie i zarządzanie mapami, aplikacjami i danymi przestrzennymi; ArcGIS Data Store umożliwiający efektywne przechowywanie danych dla potrzeb ich hostowania i wykorzystywania na innych serwerach działających w ramach konfiguracji ArcGIS Enterprise; ArcGIS Web Adaptor integrujący ArcGIS Server i Portal for ArcGIS z innymi serwerami sieciowymi i infrastrukturą zabezpieczeń istniejącą w organizacji.

Oferowane funkcjonalności:

Korzyści:

 • Efektywne analizy i udostępnianie danych

  ArcGIS Enterprise to znakomite narzędzie do analizowania, tworzenia i udostępniania danych i wyników ich analiz do wykorzystania na dowolnych urządzeniach, w dowolnym miejscu i czasie.

 • Działanie w chmurze

  Możliwość wykorzystania chmury do hostowania swojej instalacji, do przechowywania danych i prowadzenia analiz. Szybkie i łatwe wykonywanie instalacji w chmurze (Amazon Web Services lub Microsoft Azure).

 • Możliwość tworzenia własnych aplikacji

  ArcGIS Enterprise Portal umożliwia tworzenie Web GIS i pozwala członkom organizacji poszukiwać, organizować, analizować, przechowywać i udostępniać dane odniesione przestrzennie. Można go również wykorzystać do przekształcania danych źródłowych we w pełni funkcjonalne aplikacje mob ilne, bez potrzeby pisania dodatkowych linii kodów.

 • Architektura serwerowa

  Możliwość analizowania informacji geograficznych i tworzenia zaawansowanych map. Niezwykle szeroka funkcjonalność ArcGIS Enterprise jest realizowana przez różne serwery, z których każdy wykonuje określone funkcje. Użytkownik może zwiększyć funkcjonalność i efektywność działania posiadanej przez siebie konfiguracji ArcGIS Enterprise dokupując dodatkowe, specjalizowane serwery, które najlepiej spełnią jego potrzeby.

Rozszerzenia:

 • ArcGIS Image Server 

  Oferuje narzędzia i zasoby do hostowania, przetwarzania i analizowania dużych zbiorów obrazów, danych rastrowych i danych teledetekcyjnych. Pozwala również przetwarzać w locie dane obrazowe i realizuje analizy rozproszone danych rastrowych.

 • ArcGIS GeoAnalytics Server 

  ArcGIS GeoAnalytics Server daje możliwość rozproszonego przetwarzania danych wektorowych, a także analizowania dużych zbiorów danych tabelarycznych i danych o lokalizacji obiektów.

 • ArcGIS GeoEvent Server 

  Umożliwia integrację w czasie rzeczywistym w systemie GIS strumieni danych o zdarzeniach i ich lokalizacji. Dane o zdarzeniach można filtrować i przetwarzać, dzięki temu użytkownicy mogą analizować najważniejsze dla nich wydarzenia i miejsca ich wystąpienia.

 • ArcGIS Business Analyst Server

  Rozszerzenie ArcGIS Business Analyst łączy dane demograficzne, dane o stylu życia i wydatkach z analityką przestrzenną w celu tworzenia dokładnych raportów i rozwijania wiedzy o rynku z uwzględnieniem aspektu lokalizacji. Więcej...

Weź udział w szkoleniu
i wykorzystaj w pełni potencjał GIS:

Zobacz wszystkie szkolenia