3D GIS

Nasz świat nie jest płaski. Dodaj trzeci wymiar, korzystając z najnowszych narzędzi ArcGIS do wizualizacji, modelowania i analizowania danych w 3D. Podejmuj lepsze decyzje i dziel się wynikami swojej pracy pokazując je w komunikatywny sposób, w formach atrakcyjnych dla użytkowników.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami
Wizualizacja w 3D

Wizualizacja w 3D

Twórz wizualizacje i modele 3D, ułatwiające zaobserwowanie trendów i zależności między obiektami. Pokazuj je z różnych punktów widzenia i w różnej perspektywie. Dzięki temu będziesz mógł przekonać się, a także pokazać innym, jak wyglądają istniejące lub planowane obiekty i jakie relacje zachodzą między nimi. Jest to niezwykle przydatne w zarządzaniu środowiskiem, w planowaniu przestrzennym, czy w planowaniu działań ewakuacyjnych.

Analizy przestrzenne w 3D

Analizy przestrzenne w 3D

Korzystając z najnowszych narzędzi ArcGIS wykonuj analizy przestrzenne w 3D w oparciu o dane pochodzące z różnych źródeł. Pozwolą one lepiej zrozumieć analizowane obiekty i zjawiska, a tym samym sprawniej rozwiązywać problemy. Zauważ, że niektórych analiz nie można wykonać działając jedynie w 2D (na przykład obliczenie objętości hałdy, czy wysypiska, zaplanowanie działań zwalczających skutki powodzi). Korzystając z narzędzi 3D możesz szybko znaleźć rozwiązania wielu problemów, co pomoże podjąć odpowiednie działania.

 Planowanie przyszłego rozwoju

Planowanie przyszłego rozwoju

W 3D możesz prezentować aktualny obraz wybranych obszarów i jednocześnie pokazywać, jak będą one wyglądały po zrealizowaniu planowanych inwestycji. Możesz także obrazować prognozowany wpływ tych inwestycji na otoczenie i przewidywać kolejne, wynikające z niego zmiany.

Komunikatywny przekaz informacji

Komunikatywny przekaz informacji

Korzystaj z wizualizacji 3D przekazując informacje i wyniki swoich prac współpracownikom,  a także członkom społeczności. Ponieważ obraz rzeczywistości przekazywany w ten sposób jest bardzo podobny do obrazu postrzeganego w sposób naturalny,  pozwala on na szybsze zrozumienie prezentowanych treści.

Inne pożyteczne zastosowania

Inne pożyteczne zastosowania

Rozwiązania 3D GIS są również coraz częściej wykorzystywane do tworzenia modeli realnej rzeczywistości połączonej z wirtualną dla potrzeb symulacji i wykorzystywanych w filmach, grach, ofertach biznesowych, ofertach wakacyjnych, itp. Dzięki możliwości przetwarzania danych GIS w czasie rzeczywistym, tworzone rozwiązania można szybko zmieniać, dostosowując je do indywidualnych potrzeb.