Real-Time GIS

Real-Time GIS to możliwość tworzenia „na żywo” operacyjnych widoków danych i podejmowania strategicznych decyzji na podstawie danych przetwarzanych i analizowanych w czasie rzeczywistym. Korzystając z Real-Time GIS możesz jednocześnie pobierać, analizować i wyświetlać dane strumieniowe z wielu czujników, urządzeń i kanałów mediów społecznościowych. Możesz także monitorować wiele dynamicznych zjawisk, na bieżąco aktualizować mapy i bazy danych, a także generować alerty i ostrzeżenia przekazywane do wielu służb oraz operatorów decyzyjnych.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami
Natychmiastowe podejmowanie decyzji

Natychmiastowe podejmowanie decyzji

Możesz zdefiniować filtry i analizy oparte na lokalizacji skupiając się na najważniejszych zdarzeniach. Masz możliwość stałej aktualizacji map i baz danych i wysyłania ostrzeżeń w momencie wystąpienia zdarzeń. Możesz wizualizować dane w różnych formach (mapy, wykresy, zestawienia tabelaryczne itp.). Wszystko po to, aby umożliwić natychmiastowe  podejmowanie taktycznych i strategicznych decyzji oraz rozpoczęcie prowadzenia odpowiednich działań.

 Podniesienie świadomości sytuacyjnej

Podniesienie świadomości sytuacyjnej

Rozwijaj świadomość operacyjną w czasie katastrof i różnych sytuacji nadzwyczajnych. Pomaga to ratować życie, dobytek, zasoby krytyczne, a także minimalizować skutki zachodzących zjawisk.

Monitorowanie zasobów ruchomych

Monitorowanie zasobów ruchomych

Możesz monitorować całą flotę pojazdów, statków lub samolotów w czasie rzeczywistym.  Zwiększa to świadomość operacyjną pozwalając na natychmiastowe podejmowanie decyzji. Jest to niezwykle przydatne dla zarządzania portami, lotniskami, firmami transportowymi i różnymi agencjami rządowymi.

Pozyskiwanie informacji z mediów społecznościowych

Pozyskiwanie informacji z mediów społecznościowych

Monitoruj media społecznościowe. W czasie rzeczywistym analizuj lokalizacje i powiązania z działaniami społecznościowymi. Dzięki temu zyskuj przewagę konkurencyjną dowiadując się, kto, co i gdzie mówi o twoich produktach i usługach. Powiększaj wiedzę o klientach i dzięki temu osiągaj sukcesy w swoich działaniach.

Otwórz się na Internet rzeczy (IoT)

Otwórz się na Internet rzeczy (IoT)

Wykorzystuj i analizuj na bieżąco Big Data tworzone przez Internet Rzeczy i przechowuj je dla potrzeb przyszłych analiz.