Zobrazowania i teledetekcja

Teledetekcja to zdalne pozyskiwanie informacji o zjawiskach i obiektach, bez bezpośredniego kontaktu z nimi. Obecnie istnieje wiele sensorów, które umieszczone na różnych platformach pozyskują dane obrazowe zapisane w postaci kanałów spektralnych.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami
Integracja z GIS

Integracja z GIS

Teledetekcja to dziedzina, która w pełni integruje się z Systemami Informacji Geograficznej. Te dwa środowiska uzupełniają się wzajemnie, dostarczając użytkownikom kompletny zestaw narzędzi oraz produktów.

Złożone badania w zasięgu ręki

Złożone badania w zasięgu ręki

Teledetekcja to dziedzina nauki, która z powodzeniem wykorzystywana jest w wielu sferach życia. Dzięki teledetekcji to, co wydaje się nam odległe, jest właściwie w zasięgu ręki – możemy np. zbadać ukształtowanie terenu w Alpach, pomierzyć wysokość drzew w Kampinoskim Parku Narodowym lub wyznaczyć trasę wyprawy w Puszczy Amazońskiej, nie wychodząc z domu.

 Różnego rodzaju sensory

Różnego rodzaju sensory

Dane teledetekcyjne pozyskiwane są na różnych pułapach i za pomocą różnych sensorów. Przede wszystkim rozróżniamy sensory aktywne – te, które emitują własną energię oraz sensory pasywne – takie, które potrzebują zewnętrznego źródła promieniowania do pracy i pozyskiwania danych. Do sensorów aktywnych zaliczamy radary – SAR oraz skanery – LiDAR. Natomiast sensory pasywne – kamery lub skanery termalne – umieszczane są na pokładach satelitów, samolotów i dronów. Powyższe sensory obrazują w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego. W zależności od tych zakresów rozróżniamy dane na panchromatyczne – jedno kanałowe, wielospektralne – kilku i kilkunastu kanałów, hiperspektralne – posiadające od kilkunastu do kilkuset kanałów.

Szerokie zastosowanie

Szerokie zastosowanie

Pozyskane dane mogą być wykorzystane w bardzo wielu dziedzinach do różnych potrzeb. Zobrazowania najczęściej wykorzystywane są w monitoringu środowiska, w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu kryzysowym czy w zastosowaniach wojskowych. Inne ciekawe obszary to między innymi archeologia, medycyna czy materiałoznawstwo.

2D i 3D

2D i 3D

Dane pozyskiwane przez różne sensory na wielu pułapach umożliwiają odwzorowanie otoczenia i jednocześnie stworzenie dwu- i trójwymiarowej rzeczywistości.

 W edukacji

W edukacji

Szybki rozwój teledetekcji sprawił, że również ośrodki akademickie mocniej zainteresowały się tą dziedziną. Wiele uniwersytetów, akademii i politechnik oferuje specjalizacje lub kursy mające na celu przekazanie studentom teorii i praktyki z zakresu teledetekcji, a tym samym wykształcenie przyszłych specjalistów.