ENVI

Dane teledetekcyjne są jednym z najbogatszych źródeł informacji. Dzięki swojej wysokiej dokładności i aktualności znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach. Wykorzystywane są zarówno w prostych aplikacjach, jak i w zaawansowanych projektach, usprawniając procesy decyzyjne.

Podstawowe informacje:

ENVI stanowi elastyczne rozwiązanie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Jest uniwersalnym oprogramowaniem, które wykorzystuje sprawdzone metody naukowe i zautomatyzowane procesy, aby przekształcać informację zawartą w zobrazowaniach geoprzestrzennych w wiedzę.

ENVI obsługuje dane dowolnego typu, formatu i rozmiaru oraz zawiera zautomatyzowane narzędzia do łatwego i szybkiego przygotowania, a także przetwarzania zobrazowań. Korzystając z tego samego oprogramowania możliwe jest wydobywanie znaczących i kontekstowych informacji z zobrazowań pochodzących z różnych sensorów oraz platform.

Oferowane funkcjonalności:

Korzyści:

 • Elastyczność aplikacji

  ENVI oferuje potężne API, które pozwala użytkownikom dodawać własne algorytmy, rozszerzać istniejące narzędzia i modele, automatyzować zadania o wysokiej częstotliwości i łączyć wiele narzędzi w celu uzyskania pożądanych rezultatów.

 • Łatwiejsze podejmowanie decyzji

  ENVI umożliwia użytkownikom łatwiejsze planowanie działań i szybsze podejmowanie decyzji, dzięki zdalnemu pozyskaniu danych z wybranego obszaru i wykonaniu analiz praktycznie w czasie rzeczywistym.

 • Zmniejszenie kosztów

  Zdalne pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie w specjalistycznym oprogramowaniu to oszczędność czasu, pracy oraz pieniędzy. Zautomatyzowane procesy przetwarzania danych dają natychmiastowe i dokładne wyniki.

Moduły:

 • IDL

  Jest językiem programowania stosowanym w wielu dyscyplinach, aby wyodrębnić znaczące wizualizacje ze złożonych danych liczbowych. Dzięki IDL można interpretować dane, przyspieszać procesy przetwarzania i dostarczać wydajne aplikacje na rynek.

 • ENVI SARscape®

  Używany jest do przetwarzania i analizowania danych SAR pochodzących z platform satelitarnych i wybranych lotniczych. SARscape generuje produkty i oferuje możliwość zintegrowania tych informacji z innymi produktami geoprzestrzennymi.

 • ENVI Crop Science

  Umożliwia analizę wielkości i stanu zdrowotnego upraw. Pozwala na zdalną obserwację rozwoju roślin, porównywanie pozyskanych danych i szacowanie zysków oraz strat. To doskonałe rozwiązanie dla rolnictwa precyzyjnego.

 • ENVI NITF

  Wspiera rządowy standard pliku NITF w dostępie, przeglądaniu, przetwarzaniu oraz analizie zobrazowań. Moduł przetestowany przez JITC i zalecany do pełnej zgodności i rejestracji na poziomie złożoności 7 dla NITF 2.1 i stopnia złożoności 6 dla NITF 2.0.

 • ENVI Feature Extraction

  Umożliwia identyfikację obiektów na podstawie charakterystyk przestrzennych, spektralnych i strukturalnych. Udostępnia również funkcjonalność ENVI LiDAR, pozwalająca na ekstrakcję obiektów 3D (budynki, drzewa i linie energetyczne) z chmury punktów, ich szczegółowy pomiar, generowanie numerycznych modeli terenu oraz wizualizację 3D.

 • ENVI DEM Extraction

  Pozwala na łatwe tworzenie dokładnego Numerycznego Modelu Terenu na podstawie zobrazowań stereoskopowych. Dostępne narzędzia pozwalają wyświetlać obrazy stereoskopowe, mierzyć wysokości budynków lub gór, edytować wartości DEM i wyodrębnić obiekty 3D.

 • ENVI Photogrammetry

  Rejestruje zobrazowanie do współrzędnych płaskich i koryguje je geometrycznie w celu usunięcia zniekształceń. Generuje także syntetyczne chmury punktów 3D oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu ze zobrazowań pozyskanych z optycznych platform satelitarnych metodą dense image matching.

 • ENVI Atmospheric Correction

  Usuwa wpływ warunków atmosferycznych na zobrazowania, używając algorytmów FLAASH oraz QUAC.

 • ENVI Deep Learning

  Pozwala na wykorzystanie technologii Deep Learning (opartej o biblioteki TensorFlow) do analiz przydatnych m.in. w rolnictwie, transporcie, obronności czy zarządzaniu infrastrukturą techniczną. Dedykowane narzędzia umożliwiają przeprowadzenie pełnego procesu klasyfikacji i/lub identyfikacji obiektów (od wskazywania wzorców, poprzez etykietowanie i trenowanie modeli, aż do ich praktycznego wykorzystania) bez konieczności programowania.

Skontaktuj się z nami:

Chcesz dowiedzieć się jak technologia GIS może wspomóc działanie Twojej organizacji? Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz zespół specjalistów odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Weź udział w szkoleniu
i wykorzystaj w pełni potencjał GIS:

Zobacz wszystkie szkolenia