NOWOŚĆ

Udostępnianie zasobów w ArcGIS Enterprise

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Zaawansowany

Czas trwania

2 dni

Podręcznik

jęz. angielski

Koszt szkolenia (netto)

Poznaj i zasil danymi portal ArcGIS Enterprise

Mapy internetowe, aplikacje i inne zasoby GIS stanowią podstawę portalu ArcGIS Enterprise. Ten kurs obejmuje kluczowe sposoby i najlepsze praktyki dotyczące dodawania zasobów do portalu i zapewniania ich łatwego dostępu dla użytkowników. Zdobądź informacje potrzebne do efektywnego udostępniania różnorodnych zasobów, które wspierają pracę, a także zdolność użytkowników portalu do wzbogacania swoich projektów o wiedzę dotyczącą lokalizacji.

Cele

Podczas kursu uczestnicy poznają następujące zagadnienia:

  • Zrozumienie roli, jaką odgrywają komponenty ArcGIS Enterprise w zarządzaniu zasobami GIS i ich udostępnianiu.
  • Zarządzanie dostępem do udostępnionych zasobów i tworzenie informacji opisowych, aby użytkownicy portalu mogli łatwo odkrywać zasoby i oceniać ich przydatność dla swoich projektów.
  • Publikowanie map, warstw obiektowych, warstw kafli wektorowych i innych zasobów GIS w portalu ArcGIS Enterprise.
  • Stosowanie specjalistycznych technik w celu optymalizacji map i warstw przed publikacją w celu zapewnienia wysokiej wydajności.

Oprogramowanie

Esri Polska zapewnia w trakcie szkolenia dostęp uczestnikom do następującego oprogramowania:

  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS Enterprise

Zalecane doświadczenie

Kurs przeznaczony jest dla użytkowników oprogramowania ArcGIS Pro, którzy ukończyli szkolenie ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub Migracja z aplikacji ArcMap do ArcGIS Pro lub posiadają wiedzę porównywalną.

Słowa kluczowe

ESHA, ArcGIS Enterprise, portal, tworzenie map, mapy, analizy przestrzenne, analizy, zarządzanie danymi, zasoby, online, web, web mapa, mapa internetowa, internet, instytucja, tworzenie mapy internetowej, aplikacja, aplikacje, przeglądarka map, publikacja, warstwa obiektowa, optymalizacja, zasoby, ArcGIS Pro, kafle wektorowe, vector tiles

  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS Enterprise

Spis treści