ArcGIS Pro

ArcGIS Pro to 64-bitowa aplikacja GIS nowej generacji, oferująca narzędzia do profesjonalnego opracowywania map 2D i 3D w intuicyjnym interfejsie użytkownika. ArcGIS Pro przyspiesza wizualizację, analizę, przetwarzanie obrazu, zarządzanie i integrację danych.

Podstawowe informacje:

Wykorzystując dane zebrane z wielu źródeł, można tworzyć zarówno inteligentne, jak i atrakcyjne wizualnie mapy. Potężne narzędzia analityczne 2D i 3D pozwalają na identyfikację wzorców i trendów. Otrzymane w wyniku analiz przydatne informacje można wykorzystać na wiele różnych sposobów udostępniając je w organizacji, internecie oraz w aplikacjach mobilnych.

ArcGIS Pro zostało stworzone do współpracy z ArcGIS Online oraz ArcGIS Enterprise. ArcGIS Pro jest częścią kompletnego pakietu aplikacji ArcGIS Desktop obejmującego ArcGIS Pro oraz ArcMap, współpracuje również z rozszerzeniami do zaawansowanych analiz, przetwarzania specjalistycznych danych i schematów pracy oraz rozwiązań branżowych.

Oferowane funkcjonalności:

Korzyści:

 • Szybkie przetwarzanie obrazów

  Drony, satelity, samoloty, wideo, lidar - ArcGIS Pro oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania i analizy obrazów. Umożliwia zarządzanie, analizowanie na wiele różnych sposobów oraz dynamiczne przetwarzanie na bieżąco obrazów pochodzących z różnych źródeł.

 • Kompleksowe analizy

  ArcGIS Pro to możliwość prowadzenia wszechstronnych, kompleksowych analiz i modelowania danych. Mogą one być prowadzone niezwykle efektywnie nawet na bardzo dużych zbiorach. Pozwalają na szybką analizę wielu wariantów projektowanych rozwiązań budowlanych, komunikacyjnych, administracyjnych i innych.

 • Kompletny obraz

  ArcGIS Pro umożliwia efektywną integrację i łączną wizualizację wielu różnych typów informacji pochodzących z różnych źródeł tworząc pełny całościowy obraz sytuacji, zagadnienia czy problemu. Jest on prezentowany w sposób komunikatywny z wykorzystaniem nowoczesnych sposobów wizualizacji.

 • Łatwe zarządzanie danymi

  ArcGIS Pro zapewnia integralność i dokładność danych za pomocą kompletnego zestawu narzędzi do przechowywania, edycji, oceny i zarządzania wszystkimi rodzajami danych przestrzennych. Możliwe jest przechowywanie danych w chmurze lub w geobazie.

 • Trafne decyzje

  Pełna informacja podana w przystępny sposób to podstawa do podejmowania lepszych, bardziej świadomych decyzji, a tym samym zwiększenie efektywności działań administracji, firm i organizacji.

Rozszerzenia:

 • ArcGIS 3D Analyst

  ArcGIS 3D pozwala na tworzenie realistycznych widoków do analizowania danych. Jest to narzędzie do tworzenia danych 3D, zarządzania nimi i ich wizualizacji, do prowadzenia analiz trójwymiarowych i udostępniania ich wyników.

 • ArcGIS Spatial Analyst

  ArcGIS Spatial Analyst oferuje szereg narzędzi do modelowania i analiz przestrzennyxch. Użyj tego rozszerzenia, aby rozwiązać złożone problemy, takie jak na przykład znalezienie optymalnej lokalizacji dla nowego sklepu lub określenie najbardziej zrównoważonego obszaru dla klasy roślinności.

 • ArcGIS Network Analyst

  Rozszerzenie to pozwala na prowadzenie przestrzennych analiz sieciowych takich jak: planowanie tras, wyznaczanie kierunków poruszania się, wskazywanie najbliżej położonych obiektów oraz wyznaczanie obszarów działania. Dzięki niemu i zastosowaniu zaawansowanego modelu danych sieciowych możliwe jest również tworzenie sieci na podstawie danych GIS.

 • ArcGIS Data Interoperability

  Narzędzie umożliwia bezpośredni odczyt ponad 100 popularnych formatów danych wektorowych GIS. Na przykład źródła danych, takie jak zaawansowane zestawy danych CAD z rozszerzonymi atrybutami encji, zestawy danych MapInfo, zestawy danych Intergraph GeoMedia i wiele innych, mogą być dostępne, wyświetlane i wykorzystywane bezpośrednio w ArcGIS.

 • ArcGIS Geostatistical Analyst

  Rozszerzenie obejmuje zestaw zaawansowanych narzędzi pozwalających badać dane przestrzenne i generować modele powierzchni z wykorzystaniem metod statystycznych i deterministycznych. ArcGIS Geostatistical Analyst umożliwia interpolowanie modelu na podstawie danych pomierzonych w wybranych punktach badanej powierzchni.

 • ArcGIS Image Analyst

  Zawiera bogaty zestaw funkcji wizualizacji, analiz geoprzestrzennych i narzędzi do analizowania obrazów. Rozszerzenie ArcGIS Image Analyst umożliwia manualne lub wspomagane komputerowo pozyskiwanie danych i informacji z obrazów oraz ich interpretację. Metody manualne obejmują Stereo Mapping oraz Image Space Analysis.

Weź udział w szkoleniu
i wykorzystaj w pełni potencjał GIS:

Zobacz wszystkie szkolenia