WEGA

Rozwiązanie WEGA zapewnia realizację zadań związanych z prowadzeniem części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK).

Podstawowe informacje:

System WEGA zapewnia realizację zadań związanych z prowadzeniem części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), tj.:

 • bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGIB)
 • bazy danych Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN)
 • bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500)
 • bazy danych GESUT
 • bazy danych osnów podstawowych i szczegółowych (BDSOG)
 • Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów (EMUiA)

Korzyści:

 • Prowadzenie PZGiK

  WEGA umożliwia prowadzenie baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków, Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu, Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości, Szczegółowych Osnów Geodezyjnych, Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 5000), Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów. Posiada funkcjonalność tworzenia i udostępniania metadanych dotyczących materiałów PZGiK.

 • Przechowywanie i spójność danych

  Jedna baza danych, przechowywująca zarówno zbiory danych PZGIK, jak i powiązane z nimi dokumenty, eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania danych lub uzgadniania treści pochodzących z różnych baz tematycznych. Zaimplementowane struktury danych pozwalają na przechowywanie danych zgodnie ze schematami aplikacyjnymi opublikowanymi w rozporządzeniach dotyczących zbiorów danych PZGiK.

 • Udostępnianie danych i materiałów zasobu

  WEGA poprawia i automatyzuje procesy świadczenia usług dla klientów. Zapewnia rejestrację prac geodezyjnych i kartograficznych wraz z ich zasięgami przestrzennymi. Umożliwia udostępnianie materiałów zasobu drogą elektroniczną przy pomocy automatycznego wydawania materiałów i danych, rejestracji opłat oraz przyjmowania opracowań geodezyjnych.

 • Przeglądanie danych, raportowanie, analizy

  WEGA zapewnia łatwość wyszukiwania i przeglądania stanu aktualnego lub stanów archiwalnych obiektów oraz powiązanych z nimi dokumentów przechowywanych w PZGIK. Umożliwia wyszukiwanie, analizowanie i raportowanie informacji o obiektach lub zbiorach obiektów.

 • Uzgadnianie dokumentacji

  WEGA zapewnia wsparcie obsługi uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie kontroli projektów oraz wydawania opinii.

Aplikacje:

 • WEGA Mapa

  Służy do obsługi danych w MODGiK w zakresie prowadzenia danych mapy zasadnicznej, projektowej, ewidencyjnej oraz systemu adresowego. Ułatwia rejestrację zgłoszeń robót z zasięgiem przestrzennym oraz umożliwia przegląd i wyszukiwanie danych.

 • WEGA Przeglądarka

  Aplikacja do przeglądu i wyszukiwania danych oraz wydawania materiałów zasobu w postaci wypisów, wyrysów oraz innych wydawnictw mapowych i opisowych.

 • WEGA Ośrodek

  Służy do prowadzenia rejestrów zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych, udostępniania zasobu danych, przyjmowania wyników prac od jednostek JWG, wspiera prace ZUDP oraz ułatwia monitorowanie postępu obiegu operatu.

 • WEGA Portal Geodety

  Wspiera współpracę jednostek geodezyjnych z ODiK w zakresie zgłaszania i obsługi robót, automatycznego udostępniania i uzgadniania materiałów, korespondencji między ośrodkiem a geodetą oraz, płatności elektronicznych.