GEOSECMA® to system, który w prosty sposób umożliwia efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.


Dzięki intuicyjnej obsłudze z jego zasobów mogą korzystać pracownicy przedsiębiorstwa każdej wielkości i dowolnego szczebla – począwszy od kadry zarządzającej przez inspektorów i konserwatorów sieci, na pracownikach terenowych kończąc.

GEOSECMA® to nowoczesny system bazujący na mapach, który umożliwia: łatwe i szybkie zbieranie informacji o całej infrastrukturze, prowadzenie analiz oraz identyfikację zdarzeń na sieci, w tym awarii, wspierając proces komunikacji z klientem.

Zobacz, co zyskasz, korzystając z systemu GEOSECMA®
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skorzystaj z naszego formularza