Powrót do aktualności

09/07/2019

ArcGIS Excalibur

Nowe dane satelitarne i narzędzia dla platformy geoprzestrzennej Esri

Firma Esri ogłosiła wprowadzenie na rynek nowego narzędzia do analizowania obrazów o nazwie ArcGIS Excalibur. Jest to nowoczesne, intuicyjne narzędzie, działające w chmurze geoprzestrzennej Esri, które pozwala analizować i wizualizować obrazy pozyskiwane z dronów, samolotów i satelitów oraz integrować je z innymi warstwami informacyjnymi. Celem ArcGIS Excalibur jest ułatwienie prowadzenia analizy obrazów przez użytkowników ArcGIS. Wyniki realizowanych przez nich prac mogą być udostępniane w ramach organizacji, a także rozpowszechniane poza organizacją na różne urządzenia i w różnych formach. Esri nieustannie rozszerza współpracę z firmami dostarczającymi dane z satelitów i innych źródeł. Możliwości integrowania tych danych z różnymi danymi geoprzestrzennymi pomagają w pracy użytkownikom nie będącym specjalistami GIS. Ostatnie nowości wynikające z tej współpracy obejmują:
  • Możliwość pobierania przez platformę Esri danych z satelitów HawkEye360. Satelity te rejestrują sygnały o częstotliwości fal radiowych do dokładnej lokalizacji i monitorowania różnych zdarzeń w powietrzu, na lądzie i na powierzchni mórz i oceanów, między innymi do wspomagania różnych akcji ratowniczych.
  • Nowe narzędzie współpracujące z ArcGIS Pro stworzone przez firmę Harris. Pozwala ono analizować obrazy wielo- i hiperspektralne oraz poszerza możliwości narzędzia SARscape. Zostało ono zaprojektowane przede wszystkim z myślą o użytkownikach danych pozyskanych przez radary SAR i pomoże w realizacji takich zadań, jak mapowanie powodzi, czy wykrywanie poruszających się statków.
  • Dostęp do bezpłatnych danych pozyskiwanych przez europejskie satelity Sentinel-1 SAR. Przetwarzanie tych danych może odbywać się z wykorzystaniem narzędzia ENVI SARscape dla ArcGIS Pro. Dzięki temu, że systemy SAR umożliwiają obrazowanie obszaru pokrytego chmurami, dostarczają one cennych informacji pozwalających na prowadzenie ciągłych analiz.