Branża: Administracja

Miasto zaplanowane dzięki rozwiązaniom GIS. Wykorzystanie technologii w realizacji zadań Biura Rozwoju Gdańska

Wprowadzenie

Głównym zadaniem Biura Rozwoju Gdańska (BRG) jest sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Do realizacji tego zadania BRG od wielu lat wykorzystuje narzędzia CAD, które stały się dzisiaj niewystarczające do planowania przestrzeni. W związku z coraz większą liczbą zapytań o analizy dot. przeznaczenia wybranych terenów, potrzebą wizualizacji danych w internecie oraz chęcią unowocześnienia i zwiększenia wydajności prowadzonych działań, Biuro zdecydowało się na zaplanowanie, a następnie wdrożenie procesu migracji CAD do GIS.

Wyzwania

 • zachowanie ciągłości pracy oraz płynne przejście z systemu CAD do systemu GIS,
 • Stworzenie dedykowanego narzędzia, które będzie proste, przyjazne dla użytkownika i możliwie najbardziej podobne do rozwiązania wykorzystywanego dotychczas – jednak o większej użyteczności,
 • chęć rozwoju i poprawy jakości pracy,
 • zmiany prawa związane z cyfryzacją planowania przestrzennego, które zobligowały Biuro Rozwoju Gdańska do udostępniania obiektowego modelu danych.

Rozwiązania

Podczas wdrażania nowego rozwiązania bazującego na GIS priorytetem było zapewnienie czytelnej i jasnej identyfikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), zarówno tych obowiązujących, jak i nowo opracowywanych. Cały projekt musiał też uwzględniać wszystkie stworzone już plany z utrzymaniem dotychczasowej symboliki.

Migracja z CAD do GIS dotyczyła nie tylko MPZP, ale także innych opracowań, takich jak SUiKZP (Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego), mapa zasadnicza, dane referencyjne, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy finansowe, ekofizjografie i wiele innych.

W efekcie wykorzystania narzędzi ArcGIS opracowano m.in.:

 • Dashboard, na którym zaprezentowana została mapa pokrycia Gdańska miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 • Aplikację mobilną do inwentaryzacji drzew.
 • Aplikację internetową, która przedstawia koncepcję zagospodarowania młodego miasta, przygotowaną dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
 • Aplikację internetową do przeglądania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP).
 • Aplikację internetową do składania uwag i propozycji dotyczących projektu Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR).
 • Aplikację internetową z mapą wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi.
 • Ankietę, która pozwoliła zebrać od mieszkańców informacje nt. ich preferencji dotyczących zagospodarowania nabrzeży.

Korzyści

 • proste w obsłudze narzędzie, które jest przyjazne dla użytkowników oraz pozwala na automatyzację procesów,
 • możliwość integracji danych – przenikanie się efektów działań pochodzących z różnych aplikacji,
 • stabilność i komfort pracy,
 • możliwość dalszego rozwoju rozwiązania.

Dzięki wykorzystaniu narzędzi ArcGIS otrzymaliśmy możliwość szerokiej analizy zagadnień zlecanych dla Biura Rozwoju Gdańska przez inne jednostki lub wydziały Miasta.

– Mateusz Żuk

Główny specjalista ds. GIS, Zespół Analiz Przestrzennych, Biuro Rozwoju Gdańska

Uczestnicy projektu

Biuro Rozwoju Gdańska

Esri Polska