Branża: Biznes

Nieruchomości komercyjne zarządzane cyfrowo. Colliers Poland.

Wprowadzenie

Colliers działa na rynku nieruchomości komercyjnych, świadcząc m.in. usługi doradztwa oraz zarządzania nieruchomościami. Przed ponad czterema laty firma do wizualizacji i nieruchomości analiz przestrzennych wykorzystywała dedykowane rozwiązanie mapowe, stworzone zgodnie z ówczesnymi potrzebami. Był to jednak zamknięty program, co powodowało trudności z dopasowywaniem do nowych, zmieniających się wymagań. Rozbudowywanie oprogramowania i wprowadzanie do niego nowych funkcji stanowiło kosztowny i czasochłonny proces. Pojawiła się więc konieczność znalezienia innego rozwiązania

Wyzwania

  • Wdrożenie elastycznego rozwiązania, które będzie można systematycznie rozwijać zgodnie z aktualnymi potrzebami firmy.
  • Wsparcie nowych obszarów biznesowych.
  • Usprawnienie świadczenia usług.

Rozwiązania

Esri Polska zaoferowało Colliers rozwiązanie chmurowe ArcGIS Online, dzięki któremu możliwe jest udostępnianie zasobów wewnątrz i na zewnątrz organizacji, oraz ArcGIS Pro pozwalające na przygotowywanie zaawansowanych analiz.

Oprogramowanie wykorzystywane jest przez firmę od 2019 r. Proces jego wdrożenia, czyli instalacja, szkolenia oraz przygotowanie danych, zajął około pół roku i wymagał po stronie Colliers pracy jednej osoby. Od tego czasu stale rozwijane są kompetencje zespołu i poszukiwane nowe sposoby stosowania oprogramowania.

Poziom wykorzystania rozwiązania wraz z aplikacją ArcGIS sukcesywnie wzrasta. Pojawia się także potrzeba stałej optymalizacji wielu procesów analitycznych. W związku z tym dalszy rozwój technologii będzie skupiał się na ich automatyzacji – w tym na usprawnieniu aktualizacji danych.

Korzyści

  • Dzięki wdrożeniu rozwiązań ArcGIS czas pozyskiwania danych uległ znacznemu skróceniu.
  • Funkcje udostępniane przez ArcGIS pozwoliły na opracowanie nowych usług dla klientów.
  • W efekcie wdrożenia wzrosła także jakość usług.

Rozwiązanie ArcGIS jest narzędziem, które bardzo mocno wspiera procesy doradcze i analityczne w firmie. Elastyczność narzędzi pozwala nam szybko reagować na zmieniające się trendy i wprowadzać zmiany w działaniach. Zaawansowane funkcje pozwalają nam realizować najbardziej złożone projekty analityczne.

– Piotr Morańda

Senior GIS Specialist

Uczestnicy projektu

Colliers

Esri Polska

Pobierz opis projektu

Pobierz PDF