Branża: Infrastruktura

Narzędzia GIS pomagają zapewnić dostawy błękitnego paliwa

Wprowadzenie

GAZ-SYSTEM S.A. to spółka strategiczna dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce, a także jest właścicielem terminalu LNG w Świnoujściu. Firma odpowiadała za realizację jednego z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych dla Europy i Polski – projektu Baltic Pipe, polegającego m.in. na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu podmorskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie krajowego systemu sieci przesyłowej i budowie trzech tłoczni gazu.

Wyzwania

  • zapewnienie łatwego dostępu do dokumentacji projektu wszystkim uprawnionym, niezależnie od poziomu ich kompetencji w zakresie obsługi oprogramowania,
  • przyspieszenie działań projektowych,
  • zagwarantowanie stałej aktualności zgromadzonych danych.

Rozwiązania

Wcześniejsze projekty w spółce opierały się głównie na oprogramowaniu ArcGIS w wersji Desktop, jednak skala projektu Baltic Pipe wiązała się z koniecznością wykorzystania znaczącej liczby licencji, a także przeprowadzenia wielu szkoleń z obsługi oprogramowania. Ze względu na dynamikę projektu, potrzebne było narzędzie pozwalające na elastyczne modyfikacje treści i układu poszczególnych warstw. W efekcie wykorzystano środowisko ArcGIS Enterprise i stworzono aplikacje w ramach wewnętrznego Portalu GIS.

Powstałe aplikacje pozwoliły np. odwzorować ukształtowanie dna morskiego czy zobrazować infrastrukturę techniczną znajdującą się na dnie Bałtyku. Umożliwiło to odpowiednie zaplanowanie miejsc przecięcia się z nią budowanego gazociągu. W miarę postępu prac możliwe było zarówno dodawanie kolejnych warstw danych do już istniejących map, jak i aktualizacja informacji w wykorzystywanych dotąd warstwach. Ponadto, szczególnie w przypadku części lądowej inwestycji, użytkownicy musieli korzystać z informacji dotyczących istniejącej sieci gazowej. Ułatwiał im to widżet „dodaj dane” pozwalający skorzystać z innych serwisów mapowych.

Co niezwykle istotne, wszystkie dane na mapach wyświetlane były w sposób płynny i bez zbędnego obciążenia łącza sieciowego, co miało ogromne znaczenie w przypadku konieczności pracy zdalnej w warunkach pandemii. To wszystko znacznie ułatwiło dostęp do danych całemu zespołowi, i to bez względu na umiejętności obsługi oprogramowania GIS. Jedną z najistotniejszych korzyści było z pewnością zapewnienie spójności i aktualności danych, na jakich pracowali użytkownicy. Miało to szczególne znaczenie w kontekście dynamiki samego projektu oraz zmieniających się danych wchodzących w jego skład.

Korzyści

  • Usystematyzowanie informacji pozwalających na płynne wyświetlanie i porównanie danych oraz zmianę tych danych dla poszczególnych etapów.
  • Ułatwienie dostępu do danych dla całego zespołu.
  • Rozwiązanie problemu z wydajnością sprzętu.
  • Zapewnienie spójności danych.
  • Optymalizacja kosztów działań projektowych.

Uczestnicy projektu

GAZ-SYSTEM S.A.

Esri Polska