Branża: Infrastruktura

Sieć przyszłości, czyli PKP Energetyka z technologią lokalizacyjną Esri

Wprowadzenie

PKP Energetyka, spółka specjalizująca się w sprzedaży i dostarczaniu energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym, poszukiwało rozwiązania ułatwiającego tworzenie planów inwestycyjnych i lokalizacyjnych.

Wyzwania

  • Zapewnienie sprawnego działania majątku tworzącego sieć do przesyłania energii elektrycznej.
  • Digitalizacja procesów zarządzania siecią w celu rozwijania inwestycji.
  • Konieczność zgromadzenia wiedzy na temat majątku i jego stanu technicznego.
  • Korzystanie z rozwiązania, które rozwijałoby się razem z potrzebami firmy i zmianami w jej otoczeniu.

Rozwiązania

Bazujący na oprogramowaniu Esri ArcGIS długoterminowy program budowy ekosystemu zarządzania mieniem, który pozwala na optymalną alokację środków finansowych na utrzymanie i rozwój majątku. Dane o obiektach w połączeniu z odpowiednią dokumentacją techniczną zaprezentowane są na mapach, co pozwala m.in. na analizy związane z potrzebami rozwoju sieci, jej modernizacji, czy istotne skrócenie procesu wydawania warunków przyłączeniowych.

Korzyści

  • Zautomatyzowane procesy zarządzania majątkiem sieciowym (ZMS) poprzez rozbudowane funkcje analiz wizualizacji danych.
  • Budowanie scenariuszy rozwoju dzięki możliwości integracji danych zewnętrznych (np. planów zagospodarowania przestrzennego, danych demograficznych, czy pogodowych).
  • Wizualizacja majątku na mapie wraz z potrzebnymi danymi oraz analizy przestrzenne, które dają podstawę do określania części wymagań infrastrukturalnych, prognozowania ryzyk, priorytetyzacji zadań naprawczych i konserwacyjnych.
  • Rozwiązanie odpowiada za inwentaryzację i paszportyzację majątku sieciowego, co znacząco ułatwia prace eksploatacyjne i utrzymaniowe.
  • System, poprzez zapewnienie dostępu do rzetelnej informacji o aktualnym stanie urządzeń, zwiększa poziom bezpieczeństwa sieci i minimalizuje częstotliwość występowania awarii.

Zanim aplikacja została oddana w ręce użytkowników, wielu pracowników PKP Energetyka zastanawiało się nad zasadnością inwestowania w to rozwiązanie. Obecnie coraz więcej osób zgłasza potrzebę korzystania z tego systemu widząc niewątpliwe zalety, jakie daje dostęp do aktualnej wiedzy na temat naszej infrastruktury.

– Patrycja Kałużyńska

Kierownik Projektu, Biuro Zarządzania Projektami, Departament Architektury Projektów i Informatyki

Uczestnicy projektu

PKP Energetyka

Esri Polska

Pobierz opis projektu

Pobierz PDF