Branża: Infrastruktura

Dane przestrzenne w organizacji transportu miejskiego

Wprowadzenie

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie posiada pod swoją jurysdykcją kilka tysięcy przystanków mieszczących się na obszarze stolicy i ponad 30 gmin okołowarszawskich. Zarządzanie taką infrastrukturą to skomplikowane zadanie. W związku z tym ZTM zdecydował się na implementację technologii systemów informacji geograficznej (GIS), która wspiera codzienne działania firmy.

Wyzwania

  • Zebranie i uporządkowanie wszystkich rozproszonych w firmie danych takich jak wyposażenie przystanków,
  • brak kontekstu przestrzennego, w którym znajduje się infrastruktura przystankowa oraz usystematyzowanej wiedzy na temat
  • brak tworzenia usprawniających pracę raportów i statystyk

Rozwiązania

Zastosowanie rozwiązania chmurowego Esri umożliwiło przejście z arkusza kalkulacyjnego do aktualizowanej w czasie rzeczywistym przestrzennej bazy danych dostępnej dla wszystkich pracowników.

Od drugiej połowy 2020 roku wszystkie inspekcje biletomatów i infrastruktury przystankowej zgłaszane są wyłącznie w wersji elektronicznej. Dzięki zastosowaniu danych w chmurze, zgłoszenia z terenu są natychmiast widoczne w dedykowanej aplikacji u operatora. Tym samym czas od pozyskania informacji (np. o stłuczonej szybie w wiacie) do przekazania jej działowi odpowiedzialnemu za utrzymanie infrastruktury przystankowej został skrócony z kilku/kilkunastu godzin do kilku sekund. Co ważne, zgłoszenia zawierają dokumentację fotograficzną, której pozyskanie wymagało wcześniej eksportu zdjęcia z aparatu fotograficznego/telefonu po powrocie pracownika z kontroli w terenie.

Korzyści

  • zgromadzenie i udostępnienie danych osobom z różnych działów, usprawniające prace w przedsiębiorstwie
  • odejście od przestarzałych metod działania na rzecz nowoczesnej technologii,
  • uporządkowanie i upowszechnienie wiedzy na temat infrastruktury.
  • możliwość szybszego reagowania na zgłoszone problemy i usterki techniczne,
  • możliwość tworzenia raportów i statystyk, usprawniająca pracę kadry zarządzającej.

GIS od Esri zadomowił się w naszej organizacji. Dziś już trudno byłoby sobie wyobrazić rezygnację z rozwiązania chmurowego, które zwiększa wydajność naszej pracy i szeroko udostępnia aktualizowane przez nas dane.

– Maciej Florczak

główny specjalista ds. GIS w Dziale Informacji Pasażerskiej ZTM Warszawa

Uczestnicy projektu

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Esri Polska