Powrót do aktualności

27/07/2023

Grupa Żabka z nagrodą za najlepsze wykorzystanie technologii Esri – SAG Award

Grupa Żabka znalazła się w gronie laureatów Special Achievement in GIS Awards 2023 (SAG). Tytuł został przyznany za zwiększenie dynamiki otwarć sklepów i utrzymywanie jej na poziomie 1 tys. placówek rocznie dzięki oprogramowaniu GIS. Konkurs jest elementem konferencji Użytkowników Oprogramowania Esri, która rokrocznie gromadzi tysiące uczestników z całego świata.
Technologia GIS (Systemów Informacji Geograficznej), służąca do gromadzenia, analizy i wizualizacji danych, to dziś niezwykle istotne narzędzie w handlu, szczególnie jeśli chodzi o wsparcie ekspansji przy wyborze fizycznych placówek sieci. Pozwala na połączenie danych o projekcie z pozostałymi informacjami dotyczącymi jego lokalizacji, np. z danymi demograficznymi opisującymi społeczność na wybranym terenie, najbliższą konkurencję, analizami dotyczącymi ruchu ulicznego itp. Dzięki ich wizualizacji firmy mogą rozpoznawać obszary o wysokim potencjale sprzedaży i wiedzieć, jak dotrzeć do swojej grupy docelowej. Tym samym GIS umożliwia przedsiębiorstwom zrozumienie zależności przestrzennych, a w efekcie podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.
Doskonale zdają sobie z tego sprawę zarządzający ogólnopolską siecią sklepów Żabka, którzy chcąc zapewnić sobie odpowiedni poziom ekspansji, postawili właśnie na rozwiązania bazujące na GIS. W tym celu w 2018 roku Grupa rozpoczęła współpracę z dostarczającą niezbędne narzędzia firmą Esri Polska. Efektem współdziałania było wdrożenie systemu ArcGIS, który stał się bazą do działania wielu aplikacji w firmie. Korzystają z niego m.in. menadżerowie, analitycy i pracownicy terenowi.
GIS dla optymalizacji i ekspansji
Wybór lokalizacji danej placówki handlowej wymaga szeregu analiz geograficznych. Liczy się w nich wiele różnych czynników – od liczby przechodniów na danej ulicy, aż po zamożność i wiek populacji, która zamieszkuje okolicę.
„Technologia GIS pozwala branży handlowej na szybkie i sprawne analizowanie szerokich zbiorów danych, by poznać specyfikę wybranej lokalizacji” – zauważa Agnieszka Nosal, Dyrektor Zarządzająca Esri Polska. „Wizualizacje prezentowane na czytelnych, interaktywnych mapach, przynoszą odpowiedzi na kluczowe pytania. W przeciwieństwie do innych zestawień i analiz – jest je w stanie zrozumieć każdy, bez specjalnego przygotowania. To znacznie ułatwia pracę zespołów i ogranicza ryzyko błędów w procesie podejmowania decyzji”.
Usprawnienie procesu analiz ułatwiło Żabce określenie potencjału poszczególnych lokalizacji – co w znaczący sposób odpowiada na potrzeby sieci i jednocześnie ma wpływ na zwiększenie jej konkurencyjności. Dane w systemie ArcGIS przedstawiane są w czytelny sposób i prezentują zestawienia z kilku perspektyw, dzięki czemu proces decyzyjny jest szybszy i bardziej kompleksowy.
„Ekspansja to niezwykle ważna część działań Żabki, firmy chcącej nieustannie się rozwijać” – mówi Waldemar Lisiewicz, Dyrektor Ekspansji Żabka Polska. „Wyzwania, z którymi się mierzymy, to między innymi analiza i ocena potencjału nowych lokalizacji. Dlatego niezwykle pomocne jest wsparcie, które oferuje GIS. Daje nam pewne i wiarygodne narzędzie do wielopłaszczyznowego analizowania różnych lokalizacji i tym samym umożliwia podejmowanie trafnych decyzji, zarówno na poziomie menadżerskim, jak i operacyjnym. Wizualizacja na mapach, analiza przestrzenna oraz przetwarzanie i gromadzenie dużej ilości danych to czynniki, które nie tylko pozwalają nam na komfortową pracę i szybki dostęp do informacji, ale również na planowanie dalszego rozwoju”.
Nagrodę wręczoną podczas największej konferencji gromadzącej wszystkich użytkowników rozwiązań bazujących na GIS, która tradycyjnie już odbyła się w San Diego w Kalifornii, odebrał Waldemar Lisiewicz, Dyrektor Ekspansji Żabka Polska.
Tym samym Grupa Żabka dołączyła do grona polskich laureatów tego wyróżnienia, wśród których znajdują się m.in.: RCB, GUS, Politechnika Warszawska, Frontex, Państwowy Instytut Geologiczny, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Policja, Służba Celna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii czy GOPR.