IX Sympozjum Rozpoznanie Obrazowe w Bezpieczeństwie i Obronności ROBO – rejestracja