IX Sympozjum Rozpoznanie Obrazowe w Bezpieczeństwie i Obronności ROBO

13 grudnia 2022 r.

9:00 – 15:05

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, WarszawaZapisuję się!

Zamierzeniem Sympozjum jest stworzenie platformy prezentacji najnowszych trendów w rozwoju rozpoznania obrazowego dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa kraju, a także wymiana doświadczeń, wiedzy oraz prezentowanych poglądów.

Agenda

Agenda

8:30-9:00 Rejestracja

Rola i miejsce rozpoznania w systemie bezpieczeństwa

9:00-9:10 Otwarcie Sympozjum

9:10-9:30 Rola Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w budowaniu świadomości sytuacyjnej

9:30-9:50 Rola Centrum Operacji Satelitarnych w budowaniu polskich zdolności do prowadzenia rozpoznania obrazowego

9:50-10:10 Budowa zdolności do rozpoznania obrazowego

10:10-10:30 Kahoot – wprowadzenie oraz zdjęcie grupowe

10:30-11:00 Przerwa kawowa

11:00-11:05 Kahoot – rozgrzewka

Agenda

Agenda

Rozpoznanie obrazowe – metody i techniki pozyskiwania i przetwarzania zobrazowań

11:05-11:20 Rozpoznanie obrazowe w targetingu

11:20-11:35 Symulacja satelitarna na potrzeby prowadzenia rozpoznania obrazowego na przykładzie konfliktu na Ukrainie

11:35-11:50 Konstelacja satelitów SAR firmy Iceye

11:50-12:05 Automatyzacja i deep learning w rozpoznawaniu obiektów

12:05-12:20 Nowoczesne kamery hiperspektralne

12:20-13:20 Lunch

Agenda

Agenda

Integracja i analiza danych geoprzestrzennych w systemach informacji geograficznej

13:20-13:35 Morska informacja geoprzestrzenna bazy danych hydrograficznych

13:35-13:50 Monitoring zagrożeń osuwiskami w systemach informacji geograficznej.

13:50-14:05 Metodyka klasyfikacji terenu pod względem przejezdności z uwzględnieniem elementów mikrorzeźby

14:05-14:20 Wykorzystanie chmury obliczeniowej CREODIAS wraz z 32-u petabajtowym archiwum danych satelitarnych do oceny skutków zniszczeń wojennych w Ukrainie w ramach inicjatywy EO4UA

14:20-14:35 Analiza zobrazowań w ArcGIS – nowości

14:35-14:50 Kahoot

14:50-15:05 Dyskusja, podsumowanie, zakończenie sympozjum

Rejestracja

Rejestracja

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zakończenie rejestracji 08 grudnia 2022 r.. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, rejestracja może zostać zamknięta przed terminem jej zakończenia.

Regulamin

Organizatorzy

Organizatorzy

Organizatorami Sympozjum są: Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji oraz Esri Polska.