Esri Polska Sp. z o.o.

Plac Konesera 9 (I piętro)

03-736 Warszawa

 • Dane kontaktowe

  Esri Polska Sp. z o.o.

  Plac Konesera 9

  03-736 Warszawa

  tel. (22) 749 87 00

  e-mail:

 • Dane do faktury

  NIP: 522-10-22-327

  KRS: 0000140787

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  wysokość Kapitału Zakładowego 50.000 PLN

  Konto bankowe:

  ING Bank Śląski O/Warszawa

  86 1050 1025 1000 0023 2712 5056