Jak analizy lokalizacyjne napędzają rozwój biznesu?

Nagranie

Jak analizy lokalizacyjne napędzają rozwój biznesu?

Wykorzystaj technologię lokalizacyjną, aby efektywnie budować i rozwijać biznes. Przeprowadzaj kompleksowe analizy, odnajduj nowe możliwości rozwoju, szanse i zagrożenia związane z daną lokalizacją.

Z materiału dowiesz się jak:

Przeprowadzić analizy lokalizacyjne
oraz jakie możliwości posiada
ArcGIS Business Analyst.

Przeanalizować i wykorzystać wiedzę o otoczeniu, aby rozwinąć biznes i zwiększyć przychody wybierając najlepsze miejsca pod inwestycje.

Podnieść wartość analiz rynkowych, dzięki kompleksowym mapom i raportom generowanym między innymi w postaci infografik czy plików PDF.

Z pomocą technologii lokalizacyjnej:

Poznasz i zrozumiesz otoczenie biznesowe Analiza danych lokalizacyjnych to kluczowe działanie, dzięki któremu przyjrzysz się konkurencji, przeprowadzisz segmentację klientów czy analizę kanibalizacji swojej sieci handlowej.

Zbudujesz przewagę konkurencyjną Dzięki szybkiej, opartej na wysokiej jakości danych, identyfikacji zmian otoczenia zbudujesz silną pozycję organizacji na rynku, określisz kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dla istniejących i planowanych lokalizacji, wyprzedzając tym samym konkurencję.

Ograniczysz ryzyko inwestycyjne Analizując rynki handlowe ustalisz gdzie rozszerzyć, a gdzie ograniczyć swoje działania. Dzięki danym, takim jak określanie czasu dojazdu i zasięgów działania placówek, profilowanie konsumentów, kanibalizm usług czy prognozowanie sprzedaży stworzysz obszary działań handlowych wokół proponowanej lokalizacji.

Zwiększysz efektywność wykorzystywanych zasobów ArcGIS Business Analyst zawiera narzędzia do analiz danych z aspektem lokalizacyjnym. Oferuje również algorytmy analityczne oraz rzetelne i aktualizowane na bieżąco dane przydatne m.in. przy tworzeniu raportów oraz aktualizowaniu danych o konsumentach i otoczeniu.

Udostępnisz wykonane analizy Raporty z przeprowadzonych analiz dostosujesz, a następnie wygenerujesz w postaci map, infografik czy plików PDF.

Zobaczysz to, czego inni nie widzą W jednym czasie przeanalizujesz wiele czynników wpływających na rozwój biznesu i zobaczysz możliwości, których inni nie widzą.

Zarejestruj się, aby obejrzeć nagranie:


    Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Esri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu wykonania umów dotyczących uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Esri Polska oraz w celu prowadzenia przez Esri Polska marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.