Powrót do aktualności

23/05/2023

Podpisanie umowy z PWSTE w Jarosławiu

22 maja w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu (PWSTE) została zawarta umowa na prace badawcze, których efektem będzie opracowanie optymalnych metod zastosowania technologii GIS do podniesienia efektywności zarządzania w samorządzie terytorialnym. Działania te przeprowadzą studenci kierunku Geodezja i Kartografia PWSTE w Jarosławiu przy wsparciu pracowników naukowych uczelni, bazując na danych dostarczonych przez samorządy miasta Jarosław i powiatu jarosławskiego, które uzyskają dostęp do rezultatów prac. Esri Polska, oddział światowego lidera oraz pioniera oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS), jako patron przedsięwzięcia, zapewni uczelni potrzebne licencje na oprogramowanie ArcGIS, a realizatorom projektu – wsparcie eksperckie ze strony pracowników firmy.

 

 

W imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu umowę podpisali Rektor, prof. ucz. dr. hab. Krzysztof Rejman, oraz Dyrektor Instytutu Inżynierii Technicznej, dr. inż. Marek Banaś, zaś ze strony samorządowej Burmistrz Miasta Jarosławia, Waldemar Paluch, oraz starosta powiatu jarosławskiego, Stanisław Kłopot. W imieniu Esri Polska podpis złożyli członkowie zarządu Małgorzata Grzywacz oraz Bogdan Zawiśliński.