Powrót do aktualności

15/07/2020

Politechnika Warszawska i Frontex z nagrodami SAG!

13 lipca rozpoczęła się doroczna Konferencja Użytkowników Oprogramowania Esri (Esri User Conference), która w tym roku wyjątkowo odbywa się w całości online. Nieodzownym elementem wydarzenia jest także rozstrzygnięcie konkursu Special Achievement in GIS Awards (SAG) na najlepsze wykorzystanie technologii GIS. W tym roku w elitarnym gronie zwycięzców znalazły się aż dwie organizacje z Polski. Jedną z nich jest Politechnika Warszawska, a drugą Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej - Frontex.

Politechnika na mapie

Politechnika Warszawska została doceniona za opracowanie systemu informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie i użytkowanie nieruchomości należących do uczelni. Głównym celem projektu było podniesienie efektywności procesów administrowania majątkiem PW. W koncepcji uwzględniono rozwiązanie do elektronicznego obiegu dokumentów (geodezyjnych i budowlanych), automatyzacji raportowania do systemu POLON Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ułatwienia wymiany informacji podczas przygotowania inwestycji oraz prowadzenia remontów budynków. W systemie udostępniono dokumentację geodezyjną dla wszystkich nieruchomości Politechniki Warszawskiej. Wykonano też testową integrację wybranych modeli 3D budynków, pozyskanych metodami fotogrametrycznymi oraz wprowadzono podstawowe informacje o ok. 250 budynkach z książek obiektów budowlanych.
System przeznaczony ma być nie tylko dla pracowników i studentów, ale wspierać także służby administracyjne i komórki zajmujące się ochroną oraz bezpieczeństwem osób i mienia, a także jednostki ratownicze straży pożarnej. Na etapie prototypu funkcjonalność została ograniczona do najbardziej podstawowych i niezbędnych funkcji potrzebnych pracownikom administracji centralnej Politechniki Warszawskiej.

W przyszłości system ma być wykorzystywany np. do zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie PW, wspierania działań promocyjnych PW czy wprowadzenia ułatwień dla studentów i gości uczelni. Rozważane są takie funkcje, jak: monitoring, analiza ruchu osób i pojazdów, wspomaganie ewakuacji i szkoleń związanych z ewakuacją, dostarczanie niezbędnych danych dla służb ratowniczych i policji w przypadkach prowadzenia akcji na terenie Politechniki, prognozowanie potrzeb modernizacyjnych, wspomaganie procesów wynajmu, wspieranie prac ekip sprzątających czy analiza efektywności wykorzystania pomieszczeń. Planowane jest także wdrożenie aplikacji e-Portiernia usprawniającej proces wydawania i przejmowania kluczy do sal oraz uruchomienie aplikacji do nawigacji wewnątrz budynków.

Bezpieczeństwo w wielu językach

Frontex został doceniony za wykorzystanie GIS w projektach ujednolicenia map w różnych formatach i językach na potrzeby codziennej pracy funkcjonariuszy z państw członkowskich oraz gromadzenia i mapowania danych geoprzestrzennych w regionach przygranicznych, a także wspierania działań operacyjnych organizacji.
Wprowadzone standardy w połączeniu ze szkoleniami dla jednostek straży granicznej w państwach członkowskich, promują wykorzystanie rozwiązań GIS w utrzymaniu bezpieczeństwa granic UE. Służby mogą korzystać z licznych produktów typu IMINT czy GEOINT, które wspierają także decydentów z Frontex i UE. Wykorzystanie większej liczby źródeł danych poprawiło też ogólną świadomość dotyczącą bezpieczeństwa UE. Platforma ArcGIS korzystnie wpływa na automatyzację przepływu pracy i optymalizuje wykorzystanie zasobów, co finalnie prowadzi do oszczędności pieniędzy podatników.