Aktualności

25/11/2022

ArcGIS Server Security 2022 Update 2 Patch

ArcGIS Enterprise Team opracowało poprawkę dla ArcGIS Server rekomendowaną do instalacji przez użytkowników. Poprawka ma charakter zbiorczy (rozwiązuje kilka problemów) i dotyczy przede wszystkim usunięcia podatności Directory Traversal w zabezpieczeniach, wykrytej w serwerze ArcGIS Server.

Dostępne aktualizacje dla ArcGIS Server (podział według wersji):

    1. 9.110.8.1 lub 10.7.1  – https://support.esri.com/en/download/8064
      (dodatkowa informacja: dla wersji 10.9.1 również poprawka niezwiązana z bezpieczeństwem BUG-000144906);
    2. 11.0 lub 10.9 – https://support.esri.com/en/download/8063

Zachęcamy do odwiedzenia powyższych adresów, aby zapoznać się ze szczegółowymi opisami rozwiązanych problemów oraz sposobami wykonania instalacji.