Aktualności

21/01/2022

ArcPad – zakończenie świadczenia serwisu 1/1/2022

Z dniem 1 stycznia 2022r. Esri zakończyło świadczenie wsparcia dla oprogramowania ArcPAD. W związku z tym nie będą prowadzone dalsze prace nad jego rozwojem, wprowadzaniem poprawek oraz naprawą błędów. Nie będą również obsługiwane zgłoszenia dotyczące tego produktu w ramach wsparcia technicznego. Ponadto nowi i dotychczasowi użytkownicy nie będą już mogli kupować licencji ArcPad, odnawiać jego serwisu ani otrzymywać pomocy technicznej dla tego produktu. Organizacje, które wymagają stałego wsparcia dla ArcPad, mogą skorzystać z opcji Esri Premium Support. Więcej informacji na temat statusu wycofania produktów Esri można znaleźć w dokumencie opisującym cykl życia produktów Esri.

Dalsze korzystanie z ArcPad

Użytkownicy ArcPad mogą nadal korzystać z aplikacji ArcPad z istniejącymi licencjami na produkt. Licencje te są bezterminowe i nie wygasną. Użytkownicy w dalszym ciągu mogą korzystać z dokumentacji online ArcPad oraz witryny pomocy technicznej Esri, aby znaleźć odpowiedzi na pytania i rozwiązania problemów technicznych. Chociaż informacje online pozostaną dostępne dla użytkowników, nie będą one dłużej aktualizowane w przypadku wycofanych produktów.

Strona społeczności Esri pozostanie dostępna na potrzeby wymiany doświadczeń ze społecznością użytkowników ArcPad.

Plany na przyszłość

ArcPad był ważnym produktem Esri o długiej historii (pierwsze wydanie wiosną 2000 roku). Było to przełomowe narzędzie, które wywarło wpływ na obecne aplikacje mobilne GIS. Jednak wraz z pojawieniem się nowych systemów operacyjnych, zaktualizowaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa, postępem technologicznym sprzętu mobilnego i nowych funkcjonalności ArcGIS nadszedł czas, aby wycofać aplikację ArcPad.

Obecnie Esri oferuje pakiet aplikacji do mobilnego wykorzystania GIS i pracy w terenie. W zależności od przypadków użycia i sposobu pracy z mobilnymi systemami GIS oraz sposobu pozyskiwania danych terenowych, sugerujemy zapoznanie się z możliwościami oferowanymi przez inne aplikacje mobilne Esri.

 • ArcGIS Survey123
  • Zbieranie danych za pomocą formularzy
  • Wiele możliwości konfiguracji formularzy (logika warunkowa, obliczenia, walidacja danych, zaawansowane formuły)
  • Możliwość użytkowania na urządzeniach mobilnych oraz w przeglądarce internetowej
  • Pozyskiwanie danych w trybie online oraz offline
  • Wsparcie dla odbiorników GNSS/GPS o wysokiej dokładności
 • ArcGIS Field Maps
  • Zbieranie danych z wykorzystaniem map
  • Inteligentne formularze
  • Wsparcie dla tworzenia map wyłącznie w celach poglądowych
  • Obsługa map w trybie online oraz offline
  • Wsparcie dla odbiorników GNSS/GPS o wysokiej dokładności
 • ArcGIS QuickCapture
  • Łatwe i szybie pozyskiwanie danych terenowych
  • Zbieranie danych z wykorzystaniem jednego przycisku
  • Nieskomplikowane tworzenie projektów z wykorzystaniem kreatora QuickCapture
  • Pozyskiwanie danych w trybie online lub offline
  • Wsparcie dla odbiorników GNSS/GPS o wysokiej dokładności
 • ArcGIS AppStudio
  • Udostępnia szablony aplikacji i narzędzia programistyczne do tworzenia niestandardowych aplikacji

Zasoby ArcPad