Aktualności

15/01/2020

Koniec wsparcia dla systemów operacyjnych Microsoft Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Koniec wsparcia dla systemów operacyjnych Microsoft Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2.

 

Od 14 stycznia 2020, firma Microsoft kończy wsparcie techniczne dla systemów operacyjnych Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2.
W związku z powyższym, firma Esri Inc. również nie będzie wspierać tych systemów operacyjnych w swoich produktach.

Jeśli oprogramownie Esri zostało zainstalowane na którymś z tych systemów, zalecana jest jak najszybsza aktualizacja systemu operacyjnego do nowszej wersji (Windows 10 lub nowsze wersje Windows Server, jak Windows Server 2016 lub Windows Server 2019). Korzystanie z oprogramowania Esri po 14 stycznia 2020, na systemach operacyjnych Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2 jest w dalszym ciągu możliwe i dozwolone, jednak nie będzie objęte wsparciem technicznym. Oznacza to, że w momencie napotkania błędów/usterek związanych z systemem operacyjnym, nie będą one naprawiane przez firmę Esri Inc.

Powyższe informacje zapisane są w dokumencie Deprecated Features – Year-End 2018 oraz na stronie producenta: https://support.esri.com/en/technical-article/000017062

Przed instalacją oprogramowania upewnij się, że posiadasz system operacyjny wspierany przez oprogramowanie Esri ArcGIS. Listę wspieranych systemów operacyjnych znajdziesz w dokumentacji technicznej online lub offline, dołączonej do kopii oprogramowania.

Obowiązujące dokumenty techniczne i listy wspieranych systemów operacyjnych dla aplikacji Esri typu Desktop dostępne są tutaj:

https://support.esri.com/en/technical-article/000018676?

https://desktop.arcgis.com/en/system-requirements/latest/arcgis-desktop-system-requirements.htm

 

Obowiązujące dokumenty techniczne i listy wspieranych systemów operacyjnych dla aplikacji Esri typu Enterprise (Portal, Server) dostępne są tutaj:

https://support.esri.com/en/technical-article/000018679?

https://enterprise.arcgis.com/en/system-requirements/latest/windows/arcgis-enterprise-builder-system-req.htm