Aktualności

05/08/2019

Poprawka ArcGIS (Desktop, Engine, Server) do aktualizacji ustawień bezpieczeństwa systemu Windows z czerwca 2019

ArcGIS (Desktop, Engine, Server) Microsoft ( R ) Windows ( R ) June 2019 Security Update Compatibility Patch

Podsumowanie

Poprawka rozwiązuje problem publikacji serwisów posiadających symbolizację punktową (ang. character marker symbology). Dotyczy to aplikacji ArcMap, z której usługi są zamieszczane na: ArcGIS Server, ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online. Problem ten pojawia się po aktualizacji systemu firmy Microsoft z czerwca 2019r. Poprawka powinna zostać zainstalowana na maszynach, na których znajdują się:  aplikacja ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine oraz ArcGIS Server.

Opis

Esri udostępnia łatkę dla aktualizacji ustawień bezpieczeństwa Microsoft Windows z czerwca 2019r. (ArcGIS (Desktop, Engine, Server) Microsoft® Windows® June 2019 Security Update Compatibility Patch). W tym okresie firma Microsoft zaimplementowała zmiany swojego oprogramowania, które przeprowadza dodatkowe kontrole rekordów w plikach EMF. Proces publikacji z aplikacji ArcMap wykorzystuje pliki EMF do transportu symbolizacji. Konwersja tych symboli używa funkcji Microsoft GDI, które zostały zmodyfikowane poprzez czerwcową aktualizację, co powoduje błędy w procesie. Poprawka ta rozwiązuje problem poprzez implementacje restrykcyjnych standardów w tworzeniu tych plików wewnątrz struktur ArcGIS Desktop. Objawy tego problemu ujawniają się, jako brak możliwości wyświetlenia zaawansowanych symboli w aplikacjach ArcGIS Runtime. Poprawka musi być zainstalowana na maszynie klienta, gdzie działa ArcGIS Engine lub ArcGIS Desktop, a także na maszynach z działającą usługą ArcGIS Server. Kwestie, które są rozwiązane przez powyższe narzędzie, wylistowane poniżej Błędy rozwiązane przez Łatkę.

Błędy rozwiązane przez Łatkę

BUG – 000123406. Podczas gdy właściwość zaawansowanych symboli (returnAdvancedSymbols property) jest włączona, a Windows na maszynie hostującej ma aktualizację warunków bezpieczeństwa z czerwca 2019 lub późniejszą, w informacji usługi obiektowej (drawingInfo) nie ma notki o grafice symbolu punktowego (markerGraphics information). To powoduje błąd w renderowaniu danych punktowych w aplikacjach ArcGIS (Collector, Explorer, ArcGIS Runtime).

Instalacja łatki w systemie Windows

Kroki instalacji:

Poprawka powinna zostać zainstalowana na wszystkich maszynach z aplikacją ArcGIS Server, które współuczestniczą w site-cie ArcGIS Server.

Wylistowane w tabeli produkty ArcGIS muszą być znajdować się na maszynie, zanim zostanie zainstalowana poprawka. Każda z nich jest dedykowana konkretnym produktom ArcGIS. W celu pozyskania informacji, które komponenty znajdują się w systemie, proszę sprawdzić w sekcji: Jak zidentyfikować zainstalowane produkty ArcGIS. Esri rekomenduje instalację łatki dla każdego produktu, figurującego w systemie.

1. Pobierz odpowiedni plik do lokalizacji innej niż lokalizacja instalacji ArcGIS. Lista plików znajduje się na stronie https://support.esri.com/en/download/7726#bugs w sekcji „Installing this patch on Windows

2. Upewnij się, że masz uprawnienia z dostępem do zapisu w lokalizacji z komponentami ArcGIS.

3. Kliknij dwa razy na łatkę ArcGIS <wersja><produkt>-<symbol>-Patch.msp w celu rozpoczęcia instalacji.

UWAGA: Jeśli podwójne kliknięcie nie uruchomi procesu instalacji, możesz ją wywołać poprzez wpisanie poniższej komendy w wierszu poleceń:

msiexec.exe /p [location of Patch]\ArcGIS-<Version>-<Product>MWJUN2019SUC-Patch.msp

Odinstalowanie łatki z system Windows

W celu odinstalowania łatki, otwórz Panel sterowania i przejdź do Odinstaluj program. Kliknij w Wyświetl zainstalowane aktualizacje (lewy – górny róg okna). Wybierz łatkę z listy zainstalowanych programów i kliknij Odinstaluj.

Aktualizacje łatki

Sprawdź cyklicznie stronę Łatki i Paczki serwisów w celu dostępności nowych aktualizacji. Informacje o łatce będą tam udostępnione.

Jak zidentyfikować zainstalowane produkty ArcGIS

W celu pozyskania informacji o produktach ArcGIS zainstalowanych na komputerze, wybierz odpowiednią wersję PatchFinder i uruchom z lokalnej maszyny. Aplikacja wylistuje wszystkie elementy ArcGIS, poprawki oraz łatki.

PatchFinder for Windows

PatchFinder for Linux/Unix

Pomoc

W przypadku problemów z instalacją łatki skontaktuj się ze wsparciem technicznym Esri (telefon Esri Polska: +48 22 749 87 29).