Aktualności

29/10/2019

Poprawka ArcGIS Server do aktualizacji bezpieczeństwa (ArcGIS Server Security Update 2 Patch)

ArcGIS Server Security Update 2 Patch

 

Podumowanie

Łatka bezpieczeństwa usuwa wiele luk w zabezpieczeniach znalezionych w ArcGIS Server. Esri zaleca, aby wszyscy klienci korzystający z ArcGIS Server 10.7.1, 10.6.1, 10.5.1 i 10.4.1 zainstalowali tę poprawkę.

Opis

Esri® ogłasza poprawkę ArcGIS Server Security 2019 Update 2 Patch. Esri zaleca, aby wszyscy klienci korzystający z ArcGIS Server 10.7.1, 10.6.1, 10.5.1 i 10.4.1 stosowali tę poprawkę. Ten dodatek dotyczy w szczególności problemów wymienionych poniżej w punkcie ” Błędy rozwiązane przez łatkę”.

Uwaga: Ten dodatek zabezpieczający ma charakter zbiorczy i zawiera szereg poprawek związanych z bezpieczeństwem oraz niezwiązanych z bezpieczeństwem z wcześniejszych poprawek, które są również wymienione poniżej w punkcie „Błędy rozwiązane przez łatkę”.

Błędy rozwiązane przez Łatkę

Lista błędów rozwiązanych przez łatkę znajduje się na stronie https://support.esri.com/en/download/7745 w sekcji „Issues addressed with this patch”

Instalacja łatki w systemie Windows

Kroki instalacji:

ArcGIS Server musi być zainstalowany na maszynie przed tą poprawką.

 1. Pobierz odpowiedni plik do lokalizacji innej niż lokalizacja instalacji ArcGIS. Lista plików znajduje się na stronie https://support.esri.com/en/download/7745 w sekcji „Installing this patch on Windows”
 2. Upewnij się, że masz uprawnienia z dostępem do zapisu w lokalizacji z komponentami ArcGIS.
 3. Kliknij dwa razy na łatkę ArcGIS-<Version>-S-SEC2019U2-Patch.msp w celu rozpoczęcia instalacji.

UWAGA: Jeśli podwójne kliknięcie nie uruchomi procesu instalacji, możesz ją wywołać poprzez wpisanie poniższej komendy w wierszu poleceń:

msiexec.exe /p [location of Patch]\ArcGIS-<Version>-S-SEC2019U2-Patch.msp

Instalacja łatki w systemie Linux

Kroki instalacji:

Dokonaj poniższych kroków jako właściciel instalacji ArcGIS. Właścicielem instalacji ArcGIS jest właściciel folderu arcgis.

ArcGIS Server musi być zainstalowany na maszynie przed tą poprawką.

 1. Pobierz odpowiedni plik do lokalizacji innej niż lokalizacja instalacji ArcGIS. Lista plików znajduje się na stronie https://support.esri.com/en/download/7745 w sekcji „Installing this patch on Linux”
 2. Upewnij się, że masz uprawnienia z dostępem do zapisu w lokalizacji z komponentami ArcGIS oraz że nikt obecnie nie używa ArcGIS.
 3. Rozpakuj plik .tar poprzez:
  % tar -xvf ArcGIS-<Version>-S-SEC2019U2-Patch-linux.tar
 4. Rozpocznij instalację poprzez napisanie:
  % ./applypatch

Spowoduje to uruchomienie okna dialogowego dla procedury instalacji opartej na menu. Domyślne zaznaczenia są odnotowywane w nawiasach ( ). Aby zakończyć procedurę instalacji, w dowolnym momencie wpisz 'q’.

Odinstalowanie łatki z system Windows

W celu odinstalowania łatki, otwórz Panel sterowania i przejdź do Odinstaluj program. Kliknij w Wyświetl zainstalowane aktualizacje (lewy – górny róg okna). Wybierz łatkę z listy zainstalowanych programów i kliknij Odinstaluj.

Odinstalowanie łatki z system Linux

Odinstalowanie tej poprawki jest dostępne tylko w wersji 10.5.1 i wyższej. Aby usunąć tę poprawkę, przejdź do katalogu /tmp i uruchom następujący skrypt jako właściciel instalacji ArcGIS:

./patchremove

Uwaga: Usunąć można tylko poprawkę, która została zainstalowana najpóźniej.

Zrestartuj usługi ArcGIS Servera

Aktualizacje łatki

Sprawdź cyklicznie stronę Łatki i Paczki serwisów w celu dostępności nowych aktualizacji. Informacje o łatce będą tam udostępnione.

Jak zidentyfikować zainstalowane produkty ArcGIS

W celu pozyskania informacji o produktach ArcGIS zainstalowanych na komputerze, wybierz odpowiednią wersję PatchFinder i uruchom z lokalnej maszyny. Aplikacja wylistuje wszystkie elementy ArcGIS, poprawki oraz łatki.

PatchFinder for Windows

PatchFinder for Linux/Unix

Pomoc

W przypadku problemów z instalacją łatki skontaktuj się ze wsparciem technicznym Esri (telefon Esri Polska: +48 22 749 87 29).