Aktualności

08/04/2019

Ważna aktualizacja zabezpieczeń TLS v.1.2 w uslugach ArcGIS Online (dotyczy wszystkich aplikacji nawiązujących połączenia z serwisami arcgis.com)

Esri wdraża ważną zmianę w ustawieniach zabezpieczeń serwisu ArcGIS Online (arcgis.com).

W dniu 16.04.2019 we wszystkich serwerach Esri protokół TLS („Transport Layer Security”) służący do zabezpieczania komunikacji z usługami ArcGIS Online zostanie ustawiony na wersję 1.2. Zmiana ta może wpłynąć na komunikację z usługami ArcGIS Online we wszystkich aplikacjach klieckich Esri (ArcGIS for Desktop, ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise) oraz wszystkich aplikacjach własnych (custom solutions) korzystających z technologii Esri (SDK i API) lub nawiązujących połączenia do serwisów arcgis.com w inny sposób.

Wprowadzone zmiany mogą spowodować trudności w komunikacji i przerwy w poprawnym działaniu w obecnie wykorzystywanych systemach i aplikacjach opartych o publiczne i prywatne zasoby ArcGIS Online (arcgis.com).

Wszyscy administratorzy, projktanci i twórcy aplikacji i systemów proszeni są o zapoznanie się z dokładymi informacjami nt. zmian w zabezpieczeniach TLS wykorzystywanych w ArcGIS Online i podjęcie odpowiednich działań. Może być konieczne wprowadzenie zmian konfiguracyjnych aby zachować ciągłość działania i sprawność Państwa aplikacji i systemów.

Od dnia 16.04.2019 protokół TLS obsługiwany przez serwisy ArcGIS Online zostanie ustawiony na wersję 1.2.

Jeśli Państwa aplikacje nie wspierają tej wersji zabezpieczeń, proszę o jak najszybsze zaktualizowanie swoich rozwiązań w oparciu o informacje zawarte w linkach poniżej.

Więcej informacji oraz pełną listę produktów Esri objętych zmianą znajdą Państwo na stronach producenta:

 

Dlaczego Esri zmienia wersję protokołu TLS na 1.2 ?

TLS w wersji 1.2 jest powszechnym, globalnie stosowanym standardem zabezpieczeń w komunikacji pomiędzy urządzeniami i aplikacjami w sieciach komputerowych. Starsze wersje protokołu TLS (1.0 i 1.1) powoli tracą swoją wartość użytkową i są wycofywane z użycia. Wymuszenie działania na serwerach aktualnie obowiązującej wersji protokołu zabezpieczeń jest odpowiedzią na obecnie przyjęte, minimalne standardy zachowania bezpieczeństwa i prywatności w komunikacji sieciowej.

 

Oryginalna treść komunikatu:

Esri is planning an important update to ArcGIS Online on April 16, 2019 that is likely to affect most ArcGIS software and custom solutions. Esri customers will need to take action now in order to be ready for this change.

This update will require TLS 1.2 connections for ArcGIS Online services starting on April 16, 2019. TLS or “Transport Layer Security” is a widely deployed network security protocol. It provides privacy and data integrity between communicating applications over a network. You use TLS whenever accessing ArcGIS Online services, such as basemaps, geoprocessing services, and the Living Atlas, from ArcGIS Desktop, ArcGIS Enterprise, and other applications.

Esri has created a Support page where customers can go to check for impact on their software and to download patches as warranted.

What customers are affected by this change?

Users of most ArcGIS software or custom solutions using Esri technology may be affected by this planned update to TLS protocol v1.2.

What is the impact to customers using any of the affected software?

Customers using ArcGIS software or custom solutions using Esri technology may lose their ability to access their ArcGIS software or custom applications unless they validate and update their system’s support for TLS v1.2 prior to April 16, 2019.