Deautoryzacja ArcGIS Desktop 10.x

Mechanizm licencjonowania produktów ArcGIS Desktop w wersji 10.x wymaga aby przed odinstalowaniem licencjonowanego komponentu użytkownik dokonał tzw. deautoryzacji oprogramowania.