ArcGIS GeoAnalytics Server

ArcGIS GeoAnalytics Server łączy się ze źródłami danych, dzięki czemu można przeprowadzać analizy i udostępniać ich wyniki w całej organizacji za pośrednictwem kokpitów, wbudowanych map i aplikacji.

Podstawowe informacje:

ArcGIS GeoAnalytics Server to możliwość rozproszonego przetwarzania danych wektorowych, a także możliwość analizowania dużych ilości danych i – w powiązaniu z ArcGIS Pro i Portal for Arc GIS – przyspieszenia tradycyjnych analiz realizowanych z wykorzystaniem ArcGIS Desktop.

ArcGIS GeoAnalytics Server współpracuje z ArcGIS Pro, Portal for ArcGIS,  ArcGIS REST API oraz ArcGIS Python API.

Oferowane funkcjonalności:

Korzyści: