ArcGIS GeoAnalytics Server

ArcGIS GeoAnalytics Server łączy się ze źródłami danych, dzięki czemu można przeprowadzać analizy i udostępniać ich wyniki w całej organizacji za pośrednictwem kokpitów, wbudowanych map i aplikacji.

Podstawowe informacje:

ArcGIS GeoAnalytics Server to możliwość rozproszonego przetwarzania danych wektorowych, a także możliwość analizowania dużych ilości danych i – w powiązaniu z ArcGIS Pro i Portal for Arc GIS – przyspieszenia tradycyjnych analiz realizowanych z wykorzystaniem ArcGIS Desktop.

ArcGIS GeoAnalytics Server współpracuje z ArcGIS Pro, Portal for ArcGIS,  ArcGIS REST API oraz ArcGIS Python API.

Oferowane funkcjonalności:

Korzyści:

  • Wykrywanie wzorców i trendów

    ArcGIS GeoAnalytics Server umożliwia przetwarzanie zestawów danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym za pomocą ArcGIS GeoEvent Server. Współpraca obu rozwiązań pozwala na analizowanie dużych zbiorów danych, wykrywanie ważnych zależności, poznawanie ich przyczyn i konsekwencji.

  • Szerokie możliwości analityczne

    ArcGIS GeoAnalytics Server można wykorzystywać z ArcGIS Pro, co pozwala na skrócenie czasu przetwarzania dużych zbiorów danych. Wykorzystuj te możliwości aby szybko uzyskiwać wyniki analiz.

  • Przyspieszenie analiz

    Dzięki przetwarzaniu rozproszonemu ArcGIS GeoAnalytics Server przyspiesza wykonywanie analiz czasoprzestrzennych. Olbrzymie ilości danych mogą zostać przeanalizowane w ciągu kilku minut lub godzin zamiast kilku dni.

Skontaktuj się z nami:

Chcesz dowiedzieć się jak technologia GIS może wspomóc działanie Twojej organizacji? Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz zespół specjalistów odpowie na wszystkie Twoje pytania.