ArcGIS GeoEvent Server

Integracja i przetwarzanie w czasie rzeczywistym strumieni danych o zdarzeniach.

Podstawowe informacje:

ArcGIS GeoEvent Server umożliwia integrację w czasie rzeczywistym w systemie GIS strumieni danych o zdarzeniach i ich lokalizacji. Dane o zdarzeniach można filtrować i przetwarzać, dzięki temu użytkownicy mogą analizować najważniejsze dla nich wydarzenia i miejsca ich wystąpienia. Wyniki przetworzeń można wysyłać do wielu miejsc i automatycznie, w czasie rzeczywistym, formułować ostrzeżenia dla użytkowników o zaistnieniu określonych sytuacji. GeoEvent Server przekształca codziennie wykorzystywane aplikacje GIS w narzędzia ułatwiające szybkie podejmowanie decyzji, pomagając szybciej i bardziej świadomie reagować, gdy zaistnieją wymagające tego sytuacje.

Oferowane funkcjonalności:

Korzyści:

  • Monitorowanie zasobów

    Monitoruj w czasie rzeczywistym swoje najważniejsze zasoby na lądzie, w wodzie i w powietrzu, dzięki czemu będziesz mógł w dowolnym momencie podejmować lepsze decyzje. ArcGIS GeoEvent Server pozwala śledzić dynamiczne zasoby, które stale zmieniają miejsce położenia (na przykład pojazdy, samoloty, okręty), a także zasoby stacjonarne (na przykład czujniki pogody lub warunków środowiskowych). Ponadto, zwiększając świadomość występowania zdarzeń, pomaga podejmować określone działania.

  • Wybór najważniejszych zdarzeń

    ArcGIS GeoEvent Server pozwala użytkownikom wybierać i analizować najważniejsze dla nich wydarzenia. Dzięki możliwości zdefiniowania przez użytkowników filtrów i etapów przetwarzania ustalana jest kolejność przetwarzania strumieni danych. Dane są analizowane w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą także badać wzorce występowania najbardziej interesujących ich zdarzeń.

  • Decyzje w czasie rzeczywistym

    Gdy zmienia się położenie zasobów, wykryte są określone wzorce zdarzeń lub gdy spełnione są określone kryteria, można automatycznie wysłać powiadomienia o tym do członków kierownictwa organizacji, można aktualizować mapy i bazy danych, a także współdziałać z innymi systemami istniejącymi w organizacji. Powiadomienia można wysyłać korzystając z wielu kanałów informacyjnych, na przykład z poczty elektronicznej, czy wiadomości tekstowych.

Skontaktuj się z nami:

Chcesz dowiedzieć się jak technologia GIS może wspomóc działanie Twojej organizacji? Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz zespół specjalistów odpowie na wszystkie Twoje pytania.