ArcGIS Image Server

ArcGIS Image Server oferuje narzędzia i zasoby do hostowania, przetwarzania i analizowania dużych zbiorów obrazów, danych rastrowych i danych teledetekcyjnych. Pozwala również przetwarzać w locie dane obrazowe i realizuje analizy rozproszone danych rastrowych.

Opis

ArcGIS Image Server oferuje narzędzia i zasoby do hostowania, przetwarzania i analizowania dużych zbiorów obrazów, danych rastrowych i danych teledetekcyjnych. Pozwala również przetwarzać w locie dane obrazowe i realizuje analizy rozproszone danych rastrowych.

Oferowane funkcje

Korzyści

  • Wysoka efektywność analiz obrazowych

    Funkcje analityczne danych rastrowych pozwalają szybko wydobywać informacje zapisane w dużych obrazach lub w dużych zbiorach obrazów. Skalowalne modele analiz rastrowych, wykorzystujące rozproszone przetwarzanie pozwalają szybko wykonywać analizy obrazów, które bez takiego wspomagania pochłaniają zwykle wiele czasu. Korzystając z analityki rastrów będziesz mógł jednocześnie wykonywać różne analizy dla tego samego obrazu, korzystając z tych samych rekordów danych. Będziesz także mógł tworzyć swoje własne modele przetwarzania danych rastrowych dla danych obrazowych, rastrowych i innych danych GIS.

  • Szybki dostęp do danych

    Wykorzystując dynamiczne usługi przetwarzania obrazów możesz je realizować w locie, tworzyć mozaiki obrazów i udostępniać istniejące i nowe obrazy innym członkom organizacji. Dzięki przetwarzaniu w locie możesz swoje dane obrazowe zamieniać w produkty dla innych użytkowników, jednocześnie minimalizując ilości danych potrzebnych do utworzenia takich produktów. W przypadku częściowo pokrywających się obrazów masz także możliwość mieszczenia najlepszego z nich "na wierzchu".

  • Łatwe udostępnianie produktów obrazowych

    Udostępniaj produkty obrazowe innym członkom organizacji, dając im do ręki bardzo wartościowe źródło informacji wizualnych do dalszych analiz. Korzystając z ArcGIS Image Server bardzo łatwo możesz im umożliwić dostęp do tych informacji w dogodnej dla nich formie, aby mogli je wykorzystywać w ramach całej platformy ArcGIS.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem oprogramowania, prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub o telefon. Nasz dział sprzedaży zaoferuje Państwu dogodne warunki zakupu i doradzi w doborze oprogramowania.

Skontaktuj się
z nami:

tel. (22) 749 87 00
fax (22) 749 87 01

e-mail: esri@esri.pl

Przejdź do strony kontaktu