ArcGIS Network Analyst

ArcGIS Network Analyst jest dostępny w ArcGIS Pro, Arc Map i (jako ArcGIS Network Analyst for Server) włączony jest do ArcGIS Enterprise Advanced oraz dostępny dla ArcGIS Enterprise Standard).

Podstawowe informacje:

ArcGIS Network Analyst jest rozszerzeniem, które pozwala na prowadzenie przestrzennych analiz sieciowych takich jak: planowanie tras, wyznaczanie kierunków poruszania się, wskazywanie najbliżej położonych obiektów oraz wyznaczanie obszarów działania. Dzięki niemu i zastosowaniu zaawansowanego modelu danych sieciowych możliwe jest również tworzenie sieci na podstawie danych GIS. ArcGIS Network Analyst ułatwia użytkownikom dynamiczne modelowanie rzeczywistych warunków sieci komunikacyjnych uwzględniając ograniczenia w ruchu, zakazy skrętu, limity prędkości, wysokość pojazdów oraz natężenie ruchu o różnych porach dnia.

Oferowane funkcjonalności:

Korzyści:

 • Wzrost efektywności działań

  Optymalizacja przebiegów pozwala obniżyć koszty paliwa, zaoszczędzić czas i zmniejszyć zużycie pojazdów. Ułatwia znalezienie najszybszej, najkrótszej lub najtańszej trasy definiując określone parametry. Można uwzględniać dowolną liczbę parametrów, mających wpływ na wielkość kosztów, takich jak: odległość, czas, nachylenie lub inne atrybuty.

 • Matryce kosztów przejazdu

  ArcGIS Network Analyst umożliwia tworzenie matrycy odległości i tras o najniższych kosztach przebycia pomiędzy wieloma punktami początkowymi i docelowymi w sieci. Wartości kosztów odzwierciedlają odległości w sieci, a nie odległości w linii prostej.

 • Świadomość organizacyjna

  Narzędzia ArcGIS Network Analyst pozwalają odblokowywać wiedzę i podejmować lepsze decyzje biznesowe w oparciu o analizę wielu czynników.

 • Poprawa obsługi klienta

  Podając dokładniejsze szacunki czasu realizacji usługi można podnieść zadowolenie oraz zaufanie klientów i jednocześnie otrzymywać mniej potencjalnych zleceń.

Skontaktuj się z nami:

Chcesz dowiedzieć się jak technologia GIS może wspomóc działanie Twojej organizacji? Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz zespół specjalistów odpowie na wszystkie Twoje pytania.