ArcGIS Network Analyst

ArcGIS Network Analyst jest dostępny w ArcGIS Pro, Arc Map i (jako ArcGIS Network Analyst for Server) włączony jest do ArcGIS Enterprise Advanced oraz dostępny dla ArcGIS Enterprise Standard).

Opis

ArcGIS Network Analyst jest rozszerzeniem, które pozwala na prowadzenie przestrzennych analiz sieciowych takich jak: planowanie tras, wyznaczanie kierunków poruszania się, wskazywanie najbliżej położonych obiektów oraz wyznaczanie obszarów działania. Dzięki niemu i zastosowaniu zaawansowanego modelu danych sieciowych możliwe jest również tworzenie sieci na podstawie danych GIS. ArcGIS Network Analyst ułatwia użytkownikom dynamiczne modelowanie rzeczywistych warunków sieci komunikacyjnych uwzględniając ograniczenia w ruchu, zakazy skrętu, limity prędkości, wysokość pojazdów oraz natężenie ruchu o różnych porach dnia.

Oferowane funkcje

Korzyści

 • Wzrost efektywności działań

  Optymalizacja przebiegów pozwala obniżyć koszty paliwa, zaoszczędzić czas i zmniejszyć zużycie pojazdów. Ułatwia znalezienie najszybszej, najkrótszej lub najtańszej trasy definiując określone parametry. Można uwzględniać dowolną liczbę parametrów, mających wpływ na wielkość kosztów, takich jak: odległość, czas, nachylenie lub inne atrybuty.

 • Matryce kosztów przejazdu

  ArcGIS Network Analyst umożliwia tworzenie matrycy odległości i tras o najniższych kosztach przebycia pomiędzy wieloma punktami początkowymi i docelowymi w sieci. Wartości kosztów odzwierciedlają odległości w sieci, a nie odległości w linii prostej.

 • Świadomość organizacyjna

  Narzędzia ArcGIS Network Analyst pozwalają odblokowywać wiedzę i podejmować lepsze decyzje biznesowe w oparciu o analizę wielu czynników.

 • Poprawa obsługi klienta

  Podając dokładniejsze szacunki czasu realizacji usługi można podnieść zadowolenie oraz zaufanie klientów i jednocześnie otrzymywać mniej potencjalnych zleceń.

Skontaktuj się z nami:

Chcesz dowiedzieć się jak technologia GIS może wspomóc działanie Twojej organizacji? Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz zespół specjalistów odpowie na wszystkie Twoje pytania.