ArcGIS Spatial Analyst

ArcGIS Spatial Analyst to rozszerzenie dla ArcGIS Pro i ArcMap. Jego funkcjonalność jest włączona do ArcGIS Enterprise Advanced.

Podstawowe informacje:

ArcGIS Spatial Analyst rozszerza możliwości ArcGIS Pro, dodając szereg narzędzi do modelowania i analizy przestrzennej.

ArcGIS Spatial Analyst oferuje szeroki zakres potężnych możliwości analiz i modelowania przestrzennego. Można tworzyć i wysyłać zapytania, mapować i analizować dane rastrowe, wykonać zintegrowaną analizę warstw rastrowych i wektorowych, generować nowe informacje z istniejących danych, zadawać pytania dotyczące obiektów na wielu warstwach danych i w pełni zintegrować dane rastrowe z tradycyjnymi wektorowymi źródłami danych.

Oferowane funkcjonalności:

Korzyści:

 • Wszechstronne analizy

  ArcGIS Spatial Analyst to możliwość kompleksowych, wszechstronnych analiz i modelowania danych. Mogą one być prowadzone niezwykle efektywnie nawet na bardzo dużych zbiorach danych. Pozwalają na szybką analizę wielu zagadnień przyczyniając się do pozyskania pełnej wiedzy o analizowanym problemie.

 • Wizualizacja wzorców

  ArcGIS Spatial Analyst to również narzędzie do analizowania wydarzeń i ich lokalizacji, częstotliwości występowania (na przykład przestępstw), w celu ujawnienia wzorców prawidłowości ich występowania w przestrzeni i czasie.

 • Prognozowanie zdarzeń

  Analizowanie wydarzeń i ich lokalizacji, częstotliwości występowania pozwala na ujawnienie prawidłowości i trendów w ich występowaniu w przestrzenie i czasie umożliwiając prognozowanie rozwoju tych zjawisk w przyszłości i odpowiednie wykorzystanie tych informacji.

 • Lepsze decyzje

  Pełna informacja podana w przystępny sposób to podstawa do podejmowania lepszych, bardziej świadomych decyzji, a tym samym zwiększenie efektywności działań administracji, firm i organizacji.

 • Zarządzanie ryzykiem

  Zarządzanie ryzykiem wymaga wiedzy na jego temat. Czynniki ryzyka, takie jak nachylenie terenu, ekspozycja, stabilność gruntu, obszary zalewowe i wiele innych można modelować za pomocą ArcGIS Spatial Analyst, aby zrozumieć ryzyko w obszarze badań w celu opracowania odpowiedniego planu minimalizowania zagrożeń.

 • Modelowanie kosztów

  W zależności od branży czynniki takie jak ukształtowanie terenu, czas oczekiwania lub przeszkody fizyczne mogą przyczynić się do wzrostu kosztów transportu. ArcGIS Spatial Analyst umożliwia szacowanie i analizowanie kosztów w celu optymalizacji działań uwzględniając dowolną kombinację czynników.

Skontaktuj się z nami:

Chcesz dowiedzieć się jak technologia GIS może wspomóc działanie Twojej organizacji? Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz zespół specjalistów odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Weź udział w szkoleniu
i wykorzystaj w pełni potencjał GIS:

Zobacz wszystkie szkolenia