Esri Defense Mapping

Pozwala użytkownikom z sektora wojskowego tworzyć i utrzymywać bazy danych topograficznych i produkty kartograficzne o wysokiej jakości. Rozszerzenie to stanowi platformę służącą do efektywnego zarządzania przebiegiem produkcji, a poprzez to podnoszenia wydajności działań.

Potrzebujesz więcej informacji? Odwiedź stronę z informacją o produkcie