Jak wykorzystać GIS w biznesie?

Webinar na żywo

12.01.2020 (środa)

12:00

Konrad Wieczorek


Dla kogo jest ten webinar?

  • Dla managerów, którzy chcieliby się dowiedzieć jak wykorzystać GIS
  • Dla sprzedawców, którzy chcieliby poznać nowych klientów
  • Dla innych wszystkich ludzików

Czego nauczysz się z tego webinaru?

  • Jak wykorzystać GIS w swoim biznesie
  • Jak GiS wpływa na obecny świat
  • Co jeszcze możesz zmienić, aby być GISOWY

Zarezerwuj swoje miejsce!


Poznaj naszych prowadzących:

making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like). by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like). by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).