Powrót do aktualności

11/01/2021

Wsparcie technologii Flash

Z końcem roku 2020 Adobe definitywnie zakończyło wsparcie technologii Flash. „Definitywnie” oznacza w tym przypadku, że Adobe będzie od 12 stycznia aktywnie blokowało odtwarzanie zawartości we Flash Player – między innymi ze względu na szeroko znane problemy z bezpieczeństwem tej technologii.

W związku z tym wydarzeniem, Esri w dniu 26 stycznia 2021 usunie pliki zasad bezpieczeństwa wykorzystywane przez ArcGIS API for Flex i ArcGIS API for Sliverlight. Oznacza to, że aplikacje napisane we Flex lub Silverlight nie będą w stanie uzyskać dostępu do żadnych treści lub usług pochodzących z ArcGIS Online.

Jak zapewne Państwo pamiętają, API ArcGIS dla Flex i Silverlight zostały odesłane przez nas na emeryturę już w czerwcu 2016 roku. Tym niemniej jednak pliki zasad bezpieczeństwa (“crossdomain.xml” dla aplikacji Flash i “clientaccesspolicy.xml” dla Silverlight) były dalej dostępne tak, aby użytkownicy mogli dalej wykorzystywać zasoby ArcGIS Online we wdrożonych przed tą datą aplikacjach.

Teraz usuwamy te pliki aby chronić użytkowników przed lukami bezpieczeństwa: tak jak robią to Adobe, Microsoft i twórcy największych przeglądarek www:
  • Adobe aktywnie blokuje uruchamianie treści Flash, zalecając jednocześnie natychmiastowe odinstalowanie Flash Player.
  • Wg Microsoft całe wsparcie dla technologii Flash we wszystkich przeglądarkach zostanie wycofane z 31 grudnia 2020r (via Windows Update - KB4577856).
  • Chrome usuwa obsługę Flash w styczniu 2021.
  • Firefox usuwa obsługę Flash z 26 stycznia 2012.
  • Safari przestało obsługiwać Flash już we wrześniu 2020.
  • Wg Microsoft, wsparcie dla Silverlight skończy się w grudniu 2021.

    Jeśli ktoś z Państwa korzysta jeszcze wciąż z aplikacji bazujących na Flex lub Silverlight, zdecydowanie polecamy migrację do aplikacji bazującej na ArcGIS API for JavaScript, na którym skupiają się nasze prace rozwojowe, i który dalece przewyższa funkcjonalnościami i wydajnością wycofane w 2016 API.