Powrót do aktualności

02/02/2021

ArcGIS Enterprise for Kubernetes

Jednym z wiodących środowisk konteneryzacji jest, otwarty dla wszystkich zainteresowanych, projekt Kubernetes (z gr. „Sternik”), łączy zalety otwartego oprogramowania ze wsparciem oferowanym przez komercyjne firmy. Partnerami projektu są setki organizacji z szeroko pojętego rynku IT, ale także np. telekomunikacji czy manufacturing, w tym giganci znani z pierwszych stron gazet i portali technologicznych.

Widząc istotność i wagę nadchodzącej zmiany, a także poważne zainteresowanie tematem ze strony naszych największych użytkowników, rozpoczęliśmy prace programistyczne nad budową natywnej wersji ArcGIS for Enterprise przeznaczonej do uruchamiania na otwartej platformie Kubernetes.