Powrót do aktualności

26/02/2020

ArcGIS Monitor – zoptymalizuj swój system GIS

ArcGIS Monitor, będący częścią Esri Geospatial Cloud, został zaprojektowany tak, aby pomóc Ci monitorować stan Twojego systemu GIS przez cały cykl jego życia. ArcGIS Monitor maksymalizuje inwestycję w system informacji geograficznej, zapewniając pomiary dotyczące statusu systemu GIS, jego dostępności, użytkowania, wydajności i wykorzystania zasobów. Ostrzeżenia i narzędzia analityczne dostarczają administratorom systemu powiadomienia w czasie rzeczywistym, aby ułatwić szybkie rozwiązywanie problemów, gdy wyniki pomiarów wykraczają poza zdefiniowane progi. Raporty ze statystykami mogą służyć do wizualizacji danych historycznych i poprawy komunikacji między GIS, IT, właścicielami firm i wyższym kierownictwem.

Zwrot z inwestycji – obniżenie kosztów dzięki efektywnemu działaniu systemu
Monitoring wszystkich warstw systemu - nadzorowanie baz danych, sieci i oprogramowania GIS
Ostrzeżenia i powiadomienia – wykrywanie i rozwiązywanie problemów, które już zaistniały lub istnieje ryzyko, że wkrótce się pojawią
Raporty i wskaźniki - aktualizacje dotyczące pracy systemu dostarczane do organizacji


Kluczowe komponenty ArcGIS Monitor:

  • ArcGIS Monitor Administrator – umożliwia zarządzanie usługami oraz narzędziami pomiarowymi, a także wykonywanie zadań administracyjnych.
  • Aplikacja ArcGIS Monitor Server - udostępnia interfejs webowy do analizy ostrzeżeń i przeglądania wyników pomiarów.

ArcGIS Monitor umożliwia zoptymalizowanie inwestycji

Podstawowym celem ArcGIS Monitor jest wspomaganie wydajnego i efektywnego zarządzania i wykorzystywania systemu ArcGIS poprzez dostarczanie przydatnych informacji o użytkowaniu i wydajności...

Video do ArcGIS Monitor: