Powrót do aktualności

10/01/2022

ArcPad – zakończenie świadczenia serwisu

Z dniem 1 stycznia 2022r. Esri zakończyło świadczenie wsparcia dla oprogramowania ArcPad. W związku z tym nie będą prowadzone dalsze prace nad jego rozwojem, wprowadzaniem poprawek oraz naprawą błędów. Nie będą również obsługiwane zgłoszenia dotyczące tego produktu w ramach wsparcia technicznego. Ponadto nowi i dotychczasowi użytkownicy nie będą już mogli kupować licencji ArcPad, odnawiać jego serwisu ani otrzymywać pomocy technicznej dla tego produktu.

Organizacje, które wymagają stałego wsparcia dla ArcPad, mogą skorzystać z opcji Esri Premium Support.

Więcej informacji na temat statusu wycofania produktów Esri można znaleźć:
  • na stronie Pomocy Technicznej Esri Polska,
  • w dokumencie opisującym cykl życia produktów Esri.