GIS w gospodarce wodnej

GIS to możliwość integracji danych niezbędnych do zarządzania zasobami wodnymi oraz do rozwoju infrastruktury technicznej i krytycznej.

Opis:

Systemy GIS wykorzystywane są do integrowania danych pochodzących z różnych źródeł  oraz modelowania wód powierzchniowych i podziemnych. Technologia Esri wspiera zarządzanie zasobami wodnymi, analizowanie wielkości istniejących zasobów i zapotrzebowania na wodę. Odgrywa również ważną rolę w ochronie przeciwpowodziowej, analizie ryzyka i zagrożeń powodziowych oraz określaniu obszarów zagrożonych zalaniem. GIS pomaga w analizowaniu zanieczyszczeń oraz monitorowaniu i ocenie jakości wody.

Korzyści:

  • Analizy i modelowanie

    Pomoc w przygotowaniu strategii i rozwoju działań w zakresie gospodarki wodnej. Możliwość opracowywania rozwiązań wariantowych i różnych scenariuszy działań. Analizowanie wielkości zasobów i zapotrzebowania na wodę oraz ocena wpływu podejmowanych działań na środowisko wodne.

  • Wizualizacja

    Możliwość tworzenia map hydrologicznych z wykorzystaniem wszelkich dostępnych informacji oraz przygotowywanie map zagrożeń powodziami i prezentowanie ich społecznościom lokalnym. Możliwość opracowania map obrazujących wpływ istniejącego i planowanego użytkowania terenu na środowisko wodne.

  • Wspieranie działań

    Wspieranie efektywnego zarządzania ryzykiem powodziowym i infrastrukturą techniczną oraz modelowania skutków powodzi. Możliwość śledzenia poziomów wody i przesuwania się fali powodziowej w czasie rzeczywistym oraz monitorowanie zanieczyszczeń wód.

Poznaj opinie naszych klientów:

Skontaktuj się z nami:

Chcesz dowiedzieć się jak technologia GIS może wspomóc działanie Twojej organizacji? Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz zespół specjalistów odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Weź udział w szkoleniu
i wykorzystaj w pełni potencjał GIS:

Zobacz wszystkie szkolenia

Chcesz być na bieżąco z aktualnościami ze świata GIS?

Odwiedź nasz serwis arcanagis.pl, przybliżymy ci tajniki wykorzystania informacji geograficznej we współczesnym świecie.

arcanagis.pl