Powrót do aktualności

24/05/2018

Nowe funkcjonalności ArcGIS Maps for Power BI

Firma Esri rozszerza współpracę z firmą Microsoft w obszarze analizy danych przestrzennych w środowisku aplikacji Power BI.

Użytkownicy ArcGIS Online mogą teraz pracować na własnych mapach bazowych i warstwach referencyjnych bezpośrednio w programie Power BI za pomocą oprogramowania do wizualizacji ArcGIS Maps for Power BI.

Użytkownicy mogą mapować dane przy użyciu informacji przestrzennych, takich jak: adres, miasto, kod pocztowy, nazwa miejsca, określony obszar lub długość i szerokość geograficzna. Można również skorzystać z domyślnych ustawień programu, który samodzielnie wybierze właściwy styl i sposób wyświetlania danych.

Microsoft Power BI, w połączeniu z bogatą kolekcją gotowych do użycia zbiorów danych geograficznych i wiedzy z obszaru analityki przestrzennej, daje klientom możliwość podejmowania właściwych decyzji opartych o informacje przestrzenne. Użytkownicy Power BI korzystają także z dużego zbioru gotowych do użycia map ArcGIS i danych geograficznych oraz prostych narzędzi do analiz przestrzennych takich jak: filtrowanie krzyżowe według wyboru mapy, mapy ciepła czy czasy jazdy.