Dane przestrzenne w ZTM

Pobierz w PDF

Wprowadzenie

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie posiada pod swoją jurysdykcją 6500 przystanków mieszczących się na obszarze ponad 2 500 km2. Zarządzanie tak liczną infrastrukturą jest zadaniem skomplikowanym. W związku z tym ZTM zdecydował się na implementację technologii systemów informacji geograficznej (GIS), która wspiera codzienne działania firmy. Wdrożenie wspomnianego rozwiązania wymagało przede wszystkim:

 • Zebrania i uporządkowania danych rozproszonych w instytucji,
 • Pozyskania danych o współrzędnych wszystkich obiektów infrastruktury przystankowej.

Zastosowanie rozwiązania chmurowego (ArcGIS Online) umożliwiło przejście z arkusza kalkulacyjnego do aktualizowanej w czasie rzeczywistym przestrzennej bazy danych dostępnej dla wszystkich pracowników.

O Kliencie

Nazwa Projektu: Dane przestrzenne w organizacji transportu miejskiego

Branża: Infrastruktura, Transport

Lokalizacja: Warszawa

Wykorzystane produkty:

 • ArcGIS Online,
 • ArcGIS Collector,
 • ArcGIS Survey 123,
 • ArcGIS Web AppBuilder.

 • Dzięki ArcGIS Online, dane przestrzenne w Zarządzie Transportu Miejskiego są szeroko dostępne wewnątrz organizacji, dla wszystkich zainteresowanych użytkowników, którzy nie muszą zapoznawać się
  z zawiłościami zasad działania GIS.

  – Maciej Florczak
  – główny specjalista ds. GIS w Dziale Informacji Pasażerskiej ZTM Warszawa

  Przed jakimi wyzwaniami stał Zarząd Transportu Miejskiego:

  Przystanek komunikacji miejskiej to nie tylko miejsce zatrzymywania się pojazdu. Nierozerwalnie związane są z nim inne obiekty takie jak: wiaty, słupki, znaki drogowe czy ławki. Do tej pory pełna informacja o wyposażeniu przystanków Warszawskiego Transportu Publicznego prowadzona była w arkuszu kalkulacyjnym, któremu przede wszystkim brakowało:

  • Kontekstu przestrzennego, w którym znajduje się infrastruktura,
  • Możliwości tworzenia raportów i statystyk.

  Wdrożenie GIS zakładało uporządkowanie bazy danych dotyczących infrastruktury. Ten krok zakładał określenie struktury danych, która następnie zostanie przeniesiona do systemu. W ten sposób powstał zarys nowej bazy danych – schemat domen, pól i obiektów – kluczowy dla realizacji zadania.

  Podstawowym wyzwaniem, było uporządkowanie rozproszonych w instytucji danych, a następnie zebranie ich w jednym miejscu tak, aby różne osoby z różnych wydziałów miały do nich stały dostęp.

  Drugim wyzwaniem było usystematyzowanie wiedzy na temat infrastruktury przystankowej znajdującej się na powierzchni 2500 km2.

  Jakie rozwiązania zastosowano:

  Po przygotowaniu struktury danych rozpoczęto prace w terenie. Oparto je na narzędziach Collector for ArcGIS i aplikacji Survey123, które zastąpiły tradycyjne papierowe formularze inwentaryzacyjne. Największą zaletą pracy na wspomnianych aplikacjach jest to, że działają one niezależnie od dostępu do sieci.

  Od początku drugiej połowy 2020 roku wszystkie odbyte inspekcje biletomatów i infrastruktury przystankowej zgłaszane są wyłącznie w wersji elektronicznej. Dzięki zastosowaniu danych w chmurze, zgłoszenia z terenu są natychmiast widoczne w dedykowanej aplikacji u operatora. Tym samym czas, od pozyskania informacji na przykład o wybitej szybie w wiacie, do przekazania jej działowi odpowiedzialnemu za utrzymanie infrastruktury przystankowej został skrócony z kilku/kilkunastu godzin do kilku sekund. Co ważne, zgłoszenia zawierają dokumentację fotograficzną, której pozyskanie jeszcze kilka miesięcy temu wymagało eksportu zdjęcia z aparatu fotograficznego/telefonu po powrocie pracownika z kontroli w terenie.

  Zaletą przechowywania danych w chmurze jest możliwość ich jednoczesnego wykorzystania w wielu aplikacjach, a także eksport do innych formatów danych. Dzięki temu poszczególni użytkownicy oprogramowania pracujący w różnych działach ZTM mają możliwość dobrania odpowiedniego zestawu danych niezbędnego do wykonania konkretnego zadania.


  GIS od Esri zadomowił się w naszej organizacji. Dziś już trudno byłoby sobie wyobrazić rezygnację z rozwiązania chmurowego, które zwiększa wydajność naszej pracy i szeroko udostępnia aktualizowane przez nas dane.

  – Maciej Florczak
  – główny specjalista ds. GIS w Dziale Informacji Pasażerskiej ZTM Warszawa

  Jakie korzyści zostały osiągnięte:

  Usprawnienie pracy

  Odejście od przestarzałych
  metod działania

  Uporządkowanie i upowszechnienie wiedzy na temat infrastruktury

  Inwentaryzacja ponad 20 000 unikalnych obiektów trwała blisko rok. Po wprowadzeniu do systemu wszystkich danych, usystematyzowaniu ich w określonych strukturach, projekt ewoluował do etapu bieżącej aktualizacji. W momencie, gdy liczba danych w bazie GIS-owej znacznie przewyższała liczbę danych, które zawierał do tej pory funkcjonujący arkusz kalkulacyjny, ZTM podjął decyzję o całkowitym przejściu na system GIS, który od tej chwili stał się jedynym i obowiązującym źródłem danych.

  W przypadku tego wdrożenia trudno mówić o oszczędnościach wprost finansowych. Należy jednak pamiętać, że wprowadzone do organizacji narzędzia analityczne w znaczący sposób usprawniły realizację zadać zlecanych np. przez władze miasta. Dzisiaj więcej czasu zajmuje dostosowanie pól w arkuszu kalkulacyjnym niż samo pozyskanie danych z systemu GIS.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami, a nasz zespół specjalistów
  odpowie na wszystkie Twoje pytania.